Kritične tačke u daljem razvoju crnogorskog društva