Naša organizacija

Naša organizacija

Saznajte više
Naša transparentnost

Naša transparentnost

Saznajte više
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Za 150 dana rata u Ukrajini zabilježeno više od 1.500 dezinformacija

Od početka agresije na Ukrajinu pa do 24. jula platforme za provjeru činjenica su zabilježile su više od 1500 dezinformacija u medijskom prostoru Zapadnog Balkana, a više od 1.396 objava na društvenim mrežama i u medijima ocijenile kao manipulativne ili netačne. >>>
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Serijal “Na rubu pameti”

U Crnoj Gori je, u prethodnih nekoliko godina, došlo do ekstremne radikalizacije u društvu koja se ogleda u očiglednoj manifestaciji političkog, etno-nacionalističkog i vjerskog ekstremizma. >>>
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Sudska potvrda podrivanja demokratije u Crnoj Gori

CDT pozdravlja odluku Ustavnog suda da ukine sporne izmjene zakona kojim su nedemokratski, neustavno i nezakonito odloženi lokalni izbori. Ova je odluka važna za kredibilitet i dalji rad CDT-a, naročito kada imamo na umu da je ovaj sud prihvatio naše argumente koji su se ticali nesklada sa unutrašnjim, ali i međunarodnim pravnim poretkom i standardima. >>>
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Uništavanje baštine bez odgovornosti i sankcija

Crna Gora nema adekvatnu zakonodavnu niti institucionalnu politiku zaštite kulturne baštine. Njene institucije, u prethodnim godinama, nijesu bile u stanju da se suprotstave ozbiljnim devastacijama kulturnih dobara, niti da kazne počinioce ovog krivičnog djela. >>>

Demokratske institucije

Za integritet institucija i civilnog društva

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji pravne države zasnovane na integritetu.

Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i fer izborni proces.

Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i odgovornost svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i otvorenosti.

Borimo se za javni sektor u kome će javni interes imati primat nad privatnim.

Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na vrijednostima zapadnih demokratija.

Demokratske institucije
Demokratsko društvo

Demokratsko društvo

Za otpornu i bezbjednu zajednicu

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih vrijednosti društva zasnovanih na slobodi, pravdi i jednakosti.

Naši programi i projekti su usmjereni na suprotstavljanje štetnim vanjskim uticajima i medijskim manipulacijama.

Suprotstavljamo se uticajima i aktivnostima koji su usmjereni na ugrožavanja temeljnih principa građanske države i društva.

Zagovaramo politike koje Crnu Goru približavaju zapadnim demokratijama. Istražujemo i analiziramo negativne strane ekonomske i političke uticaje.

Borimo se protiv dezinformacija i propagandnih i antidemokratskih narativa 

Radimo na promociji interkulturnog dijaloga. Njegujemo sjećanje na antifašističku prošlost i njene vrijednosti.  

30 godian od berlina

Partneri