Naša organizacija

Naša organizacija

Saznajte više
Naša transparentnost

Naša transparentnost

Saznajte više
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Država da pokrene borbu protiv dezinformacija 

CDT predlaže osnivanje Fonda za borbu protiv dezinformacija koji će pomoći održivost medija, omogućavajući im da unaprijede svoje izvještavanje i promovišu novinarstvo kao posao koji se radi isključivo u javnom interesu. >>>
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Mediji i izbori: Dezinformacije prisutne, izvještavanje neizbalansirano

Dezinformacije u medijima i na društvenim mrežama i slaba izbalansiranost pozitivnih i negativnih objava o izbornim listama, ključne su karakteristike kampanje u medijima za parlamentarne izbore >>>
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Bez političke volje za reformama nazaduje se na putu ka EU

Države Zapadnog Balkana stagniraju na putu ka Evropskoj uniji a razlog je izostanak dijaloga i političke volje za stvarno sprovođenje reformi >>>
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Za napredak ka EU neophodni dijalog i snažne institucije

U državama Zapadnog Balkana postoji društveni konsenzus o članstvu u Evropskoj uniji, ali u balkanskim zemljama mora se uspostaviti dijalog i intenzivno raditi na jačanju institucija kako bi se izbjegla stagnacija na putu ka EU. >>>

Demokratske institucije

Za integritet institucija i civilnog društva

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji pravne države zasnovane na integritetu.

Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i fer izborni proces.

Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i odgovornost svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i otvorenosti.

Borimo se za javni sektor u kome će javni interes imati primat nad privatnim.

Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na vrijednostima zapadnih demokratija.

Demokratske institucije
Demokratsko društvo

Demokratsko društvo

Za otpornu i bezbjednu zajednicu

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih vrijednosti društva zasnovanih na slobodi, pravdi i jednakosti.

Naši programi i projekti su usmjereni na suprotstavljanje štetnim vanjskim uticajima i medijskim manipulacijama.

Suprotstavljamo se uticajima i aktivnostima koji su usmjereni na ugrožavanja temeljnih principa građanske države i društva.

Zagovaramo politike koje Crnu Goru približavaju zapadnim demokratijama. Istražujemo i analiziramo negativne strane ekonomske i političke uticaje.

Borimo se protiv dezinformacija i propagandnih i antidemokratskih narativa 

Radimo na promociji interkulturnog dijaloga. Njegujemo sjećanje na antifašističku prošlost i njene vrijednosti.  

30 godian od berlina

Partneri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *