Strip u istoriji, istorija u stripu

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) objavljuje drugo prošireno izdanje publikacije „Crteži i borbe”. Kroz istoriju stripa i na momente širih polja kulture željeli smo povezati dva važna segmenta vrijednosti naše organizacije: antifašizam i jugoslovensku kulturu.

Autor publikacije je Luka Rakojević, dok je dizajn radio Zoran Kardula (Cardula).

Sadržaj dokumenta je određen medijem, vremenom i prostorom. Opisani su određeni segmenti biografija autora koji su rođenjem ili porijeklom vezani za crnogorsko područje, a imaju veze sa Drugim svjetskim ratom.

Neki od stripova o kojima Rakojević piše inspirisani su ljudima, događajima, prostorom ili mentalitetom. Te činjenice zajedno stvaraju svojevrsni mozaik koji nudi pregled odabranih aspekata vezanih za ove teme i daje im okvir.

Publikacija je dostupna na linku.

Projekat je podržan Core grantom regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD) BiH, Center for Research and Policy Making (CRPM) Sjeverna Makedonija i Institute for Democracy and Mediation (IDM) Albanija, a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.