Skupština građana jača vezu između parlamenta i građana

Skupština građana/ki omogućava direktno učešće građana u političkim procesima i jača vezu između građana i njihovih izabranih predstavnika. Ovaj novi oblik demokratskog učešća je važan jer osigurava da se čuje glas građana i da se razmotre različite perspektive o ključnim društveno-političkim pitanjima, što dovodi do boljeg upravljanja i postizanja konsenzusa u donošenju odluka. 

To je jedna od poruka sa konferencije “Inovacije parlamenta za podršku demokratiji”, koju su  organizovali Evropski parlament i OECD u Briselu 20. i 21. marta.  

Zamjenica izvršnog direktora Centra za demokratsku tranziciju (CDT) Milena Gvozdenović je na konferenciji poručila da građani Crne Gore trebaju nove načine da se povežu sa svojim predstavnicima, te da je Skupština građana/ki koju CDT i CEDEM zajedno organizuju u Crnoj Gori, uz podršku Evropske unije, pravi korak u tom smjeru. 

“Skupština građana je pokazala kako parlament može i treba da funkcioniše u interesu građana. Imali smo nevjerovatno aktivan proces u okviru kojeg su građani pravilno identifikovali izazove na temu korupcije u zdravstvu i javnom sektoru i na temu unapređenja izbora u našoj zemlji” kazala je ona. 

“S druge strane, moram reći da je Skupština građana dodatno otkrila da je naša predstavnička demokratija u krizi i da je parlament, kao i mnoge druge institucije, izgubio kontakt sa građanima. To znači da moramo promijeniti stvari – građani trebaju nove forume, nove načine povezivanja sa svojim predstavnicima. Zbog toga je Skupština građana/ki posebno važna za našu zemlju, a činjenica je da će politički prosperirati samo oni koji znaju da slušaju građane”, pojasnila je Gvozdenović.  

Skupština građana/ki je demokratski forum koji okuplja nasumično odabranu grupu građana koji diskutuju i razmatraju važna pitanja u našoj zajednici i daju preporuke za unapređenje. Skupština Crne Gore je prvi parlament u kojem je Evropska unija podržala realizaciju ovakvog inovativnog projekta. Evropski parlament je obezbijedio političku, finansijsku i stručnu podršku u njegovoj realizaciji 2021. i 2022. godine. Zahvaljujući ovom iskustvu i izgradnji kapaciteta, CDT i CEDEM su nastavili sa organizacijom Skupštine građana/ki uz podršku Evropske unije, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori.  

Treća Skupština građana/ki u Crnoj Gori se bavila temom izbora i izborne reforme. 

“Odlučili smo da to bude izborna reforma jer je u tome ključ demokratizacije našeg društva, i moram istaći da je to bila i jedna od preporuka sa prethodno održanih Skupština građana jer su učesnici razumjeli da postoji niz stvari koje koče poslanike da budu istinski njihovi predstavnici”, pojasnila je Gvozdenović ukazujući da je jedna od ključnih preporuka sa ove Skupštine građana bila uvođenje otvorenih lista u naš izborni sistem. 

“Naravno, bilo je tu i drugih preporuka od značaja za unapređenje izbornog procesa u našoj zemlji, ali ovu posebno ističem jer ona pokazuje da građani žele da ih predstavljaju oni ljudi koji zavređuju najveće povjerenje birača”, kazala je ona. 

Gvozdenović je pojasnila da su građani/ke iskazali da korijen problema leži u političkoj odgovornosti, posebno među političkim partijama i pojedincima koji često prioritet daju onima koji ih postavljaju na izbornu listu spram građana koje predstavljaju. 

“U ovom začaranom krugu, političar će mnogo više brinuti o tome šta misli lider njegove partije, negoli šta misle građani. To je nešto sa čime naši građani ne žele da se pomire”, pojasnila je ona. 

Gvozdenović je istakla i da je osnivanjem skupštinskog Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu stvorena prilika da se čuje u parlamentu šta građani smatraju da treba da bude ishod reforme izbornih zakona.  

Ova konferencija je imala za cilj da ocijeni različita iskustva u demokratskim inovacijama koje parlamenti sprovode u posljednjih nekoliko godina, i okupila je članove Evropskog parlamenta i drugih institucija, predstavnike OECD-a i prominentnih međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva.