MONSTAT je dezinformisao javnost i Odbor, da odgovori na 10 pitanja

Odluka Odbora za praćenje primjene Sporazuma o uslovima za održavanje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova (Odbor) da održi sjednicu na kojoj ćemo moći dobiti odgovore na dileme u vezi sa preliminarnim rezultatima popisa predstavlja potvrdu potrebe detaljnije kontrole i opravdanosti naše inicijative. Pohvaljujemo činjenicu da Odbor nastavlja da odgovorno radi svoj posao i povećava transparentnost ovog procesa.

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) će učestvovati na današnjoj sjednici i predočiti sve nelogičnosti koje proističu iz preliminarnih rezultata popisa kao i radnje koje nijesu urađene u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova (Zakon) i Metodologijom za pripremu, organizaciju i sprovođenje popisa (Metodologija), a koje bi spriječile ova neprijatna dešavanja.

Umjesto da bude korektan akter u javnoj raspravi o ovoj važnoj temi i time demonstrira otvorenost državnih organa da se o svakoj temi vodi argumentovana rasprava, Uprava za statistiku (MONSTAT) je odabrala taktiku da na legitimne dileme odgovara manipulacijama, ne sa ciljem da demantuje CDT već da spriječi javnost i nadležne institucije da kontrolišu njihov rad.

Dakle, zamisao MONSTAT-a da “polemišući” sa CDT zapravo komunicira sa Odborom nije uspjela.

Ipak, javnosti dugujemo odgovore, ali i postavljamo pitanja MONSTAT-u na koja su dužni da odgovore, kako bi se popisni proces mogao nastaviti odvijati makar sa elementarnim povjerenjem.

Prvo, MONSTAT u svom saopštenju potvrđuje našu tezu da u zadnja dva dana popisa nije bilo moguće popisati preko 40 hiljada ljudi. Dakle, CDT nikad nije rekao da se za jedan dan može popisati toliki broj ljudi već potpuno suprotno – iznijeli smo sumnju da je to moguće i pozvali Odbor da na sjednici potraži objašnjenja kako je do ovoga došlo. Sve ovo je lako provjeriti jednim klikom na pismo koje smo uputili kopredsjedavajućima Odbora u kome izražavamo skepsu da je moguće ovo uraditi.

Drugo, MONSTAT nam je zvanično potvrdio da je dezinformisao Odbor, ali i cijelu crnogorsku javnost, saopštavajući podatke koji su bili netačni i neblagovremeni. MONSTAT nije, kako tvrdi, saopštavao dinamiku unešenih podataka već broj ukupno popisanih što je, takođe, jednostavno provjeriti uvidom u snimak sjednice Odbora od 28.12.2023. ili dnevnika RTCG od 29.12.2023.

Tvrdnja  MONSTAT-a da instruktori nijesu mogli stići unositi pristigle podatke sa terena odgovarajućom dinamikom na dnevnom nivou, zapravo je još jedno priznanje – da popis nije sproveden uz puno poštovanje Metodologije. Naime, u ovom podzakonskom aktu jasno je propisana obaveza instruktora da svakodnevno unosi podatke o broju dnevno popisanih jedinica. Za instruktore koji ne vrše poslove u vezi sa popisom blagovremeno i na propisan način zaprijećena je novčana kazna za prekršaj.

Građanke i građani treba da znaju da se pravilo o svakodnevnom unosu podataka nije slučajno našlo u metodologiji, već je njegovo poštovanje preduslov kontrole poštovanja pravila popisivanja i tačnog i blagovremenog informisanja nadležnih organa a onda posredno, preko Odbora, i šire javnosti.

Potvrđena nepravilnost u primjeni metodologije popisa ukazuje na to da MONSTAT nije imao adekvatno praćenje dinamike popisa, a time ni adekvatno upravljanje i blagovremenu kontrolu kvaliteta procesa. Praćenje dinamike popisa predstavlja neophodan instrument za umanjivanje rizika od terenskih nepravilnosti, koje mogu rezultirati značajnim procentom nepopisanog ili prekomjerno popisanog stanovništva.

Takođe, u posljednjih nekoliko dana se CDT-u javljaju građani, čak i stranci koji borave u Crnoj Gori, koji tvrde da nijesu popisani na zakonit način ili da nijesu uopšte popisani, kao i da je popisivanje vršeno van prostora u kojima ljudi žive ili čak preko telefona. Primjer za telefonsko popisivanje imamo čak i među zaposlenima u CDT-u.

Zbog toga svega rečenog, CDT će na današnjoj sjednici Odbora MONSTAT-u postaviti pitanja i tražiti precizne odgovore:

Prvo i najvažnije pitanje je kako je u MONSTAT-u „promakao“ grad veličine Bijelog Polja? Ako čak i prihvatimo “neažurnost” instruktora kao objašnjenje ove razlike, ostaje obaveza da se ispitaju uzroci i javno saopšte motivi neažurnosti, kao i njene trenutne i buduće posljedice.

Zašto MONSTAT ovu razliku nije spomenuo niti objasnio na pres konferenciji održanoj 25.01.2024?

Kako smo od konstatacije da je “očigledan pad broja stanovnika” (iznijete u Jutarnjem programu TV Vijesti 18.12.2023. od strane zamjenice direktora MONSTAT-a) došli do rasta populacije u preliminarnim rezultatima?

Kada je i ko je izvršio unos nedostajućih obrazaca ako se zna da je popis završen 28.12, a da je do 29.12. izvršen unos o popisanih 632.083 lica? Da li to znači da je unos informacije o preostalih više od 40 hiljada jedinica izvršen 30.12 ili je trajao duže?

Ko su instruktori koji nijesu obavljali posao u skladu sa Metodologijom? O kolikom se broju aktera popisa radi i u kojim opštinama su bili angažovani?

Jesu li i protiv koliko instruktora inicirani postupci zbog nepoštovanja Metodologije, kako to propisuju pravila?

U kojim opštinama/naseljima je naknadno utvrđen broj popunjenih popisnih obrazaca u odnosu na 29.12.2023. godine?

Je li bilo popisivanja na mjestima koja nijesu definisana Zakonom (npr. popisnim komisijama, opštinama, putem telefona itd.) i da li je ovih 40.000 popisnica popunjeno u zakonom propisanom mjestu (stanu)? Koliki broj popisnica je popunjen od strane državnih instruktora i drugih lica koji nijesu popisivači?

Posjeduju li sve popisnice naljepnicu sa serijskim brojem?

Je li u toku popisnog procesa bilo slučajeva da su opštinski instruktori uputili državnim instruktorima pisane primjedbe na neregularnosti u procesu, koliko i u kojim opštinama?

Pitanja je još mnogo ali u ovoj fazi javne debate ne želimo previše opterećivati javnost sa našim dilemama i mogućim negativnim implikacijama gubljenja kontrole nad popisnim procesom. Svakako, javnost neće biti uskraćena ni za ostala pitanja, kada dobijemo odgovor na ova i kada se za to stvore uslovi.

Milica Kovačević, programska direktorka CDT-a