AFŽ kao inspiracija i putokaz

Na današnji dan prije 81 godinu u Bosanskom Petrovcu je osnovan Antifašistički front žena (AFŽ) na Prvoj zemaljskoj konferenciji žena, na kojoj je učestvovalo 166 delegatkinja.

Ovaj jubilej obilježavamo u vremenu kada političke elite samo formalno zastupaju ženska prava, a njihovi parapolitički trabanti generišu atmosferu mržnje, netrpeljivosti i rodno zasnovanog nasilja čiji je cilj protjerivanje žena iz političke i javne sfere i njihovo zarobljavanje u kućni rad i majčinstvo u službi nacije.

Zato je jako važno sjetiti se hrabre borbe žena u toku Drugog svjetskog rata kada su kroz ujedinjeni front seljanki, radnica, građanki na različite načine učestvovale u pokretu otpora – od diverzantskih akcija, preko široke mreže humanitarne pomoći, brige o djeci i ranjenicima, opismenjavanja i emancipacije žena, prikupljanja oružja i ljekova do direktnog učešća u borbenim u jedninicama Narodno oslobodilačke borbe (NOB).

Važno je podsjetiti da se partizanskim brigadama, zajedno sa svojim drugaricama širom Jugoslavije,  borilo 2546 žena iz Crne Gore, a njih 483 je poginulo. Od 253 narodna heroja iz Crne Gore bilo je osam žena. Na talasu tih ratnih zasluga započet je projekat političke, kulturne i ekonomske emancipacije, koji će dovesti do biračkog prava, unapređenje prava na obrazovanje, zapošljavanje, dekriminalizacije i legalizacije abortusa.

U periodu svog postojanja, do 1953, AFŽ je brojio čak dva miliona članica. Ovo je bila jedistvena organizacija zbog brojnosti, revolucionarnog stava, kapilarnog ustrojstva te organizacionih kapaciteta koji su uključivali edukativni, humanitarni, politički, kulturni i propagandni rad.

Zato danas, kada konzervativne političke i religijske snage u svim jugoslovenskim republikama sistemski uništavaju izborena politička, radnička, reproduktivna i socijalna prava žena, treba jasno poručiti – AFŽ nam služi kao putokaz i inspiracija.

Žene ovoga podneblja su znale i znaće da se ujedine i pruže enegričan otpor kako bi odbranile i ponovo osvojile svoja prava i slobodu.

Milena Gvozdenović,

zamjenica izvršnog direktora CDT-a