Poslanici/ce javno da kažu da li su protiv stranog uplitanja

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) je poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore po treći put uputio inicijativu za obrazovanje Odbora za praćenje inostranog uplitanja u demokratske procese (Odbor). 

Ovu inicijativu smo prvi put uputili Skupštini u martu 2021, obnovili je u junu 2022. godine kada se, i pored nedvosmisleno iskazane političke podrške, nije napravio najznačajniji formalan korak ka njenoj finalizaciji.

Pozivamo poslanike/ce da se ovoga puta naš predlog nađe u parlamentarnoj proceduri. Uvjereni smo da za formiranje ovog Odbora, i u ovom sazivu, postoji više nego dovoljna politička većina, te da je, konačno, došlo vrijeme da javnost čuje precizno javno izjašnjenje poslaničkih klubova po ovom pitanju.

Osnivanje ovog Odbora i njegov aktivan rad bila bi jasna poruka da se Skupština, kao najvažnije političko tijelo, ne miri sa narušavanjem demokratskih procesa, bez obzira na to od koga ono dolazilo. Cilj je da “rasprave” o ovoj temi, iz medijskih niša koje se formiraju na društvenim mrežama i u medijima bliskim politikama kojima ovi uticaji politički pogoduju, institucionalizuju i uozbilje, tj. da se vode na jedinom  mjerodavnom mjestu –  u Skupštini Crne Gore.

Naša je inicijativa pripremljena po uzoru na Posebni komitet za strano miješanje u sve demokratske procese u EU (INGE), koji djeluje u okviru Evropskog parlamenta. Mandat INGE odbora je da radi na procjeni nivoa stranih prijetnji u različitim sferama: glavni nacionalni i evropski izbori širom EU; kampanje dezinformacija na tradicionalnim i društvenim medijima radi oblikovanja javnog mnijenja; sajber napadi koji ciljaju kritičnu infrastrukturu; direktna i indirektna finansijska podrška i ekonomska prinuda političkih aktera i subverzija civilnog društva.

Naš predlog pretpostavlja obrazovanje radnog tijela u Skupštini koje bi se, između ostalog, bavilo praćenjem eventualnih inostranih uplitanja u sve demokratske procese u Crnoj Gori i kontrolom učinaka Vlade na ovom polju.

Pored ovoga, predložili smo da Odbor utvrđuje moguća područja za koja bi bile potrebne zakonodavne i druge mjere koje mogu dovesti do efikasnog odgovora na sistemsko podrivanje demokratskih procesa, ne ugrožavajući pri tom najvažnije demokratske postulate slobode govora, političkog djelovanja, i zaštite prava na slobodno djelovanje medija.

Želimo da naša inicijativa, ukoliko ima političke volje, uđe u skupštinsku proceduru na način da taj formalni predlog potpišu predstavnici poslaničkih klubova i vlasti i opozicije, što je moguće dogovoriti na sastanku Kolegijuma predsjednika Skupštine. Ovim bi se ne samo pokazala odlučnost za rješavanje ovog problema, već i demonstrirala nova politička kultura i pokrenulo jačanje ustavnog položaja Skupštine.

Zato još jednom pozivamo poslanice i poslanike da u ovom sazivu parlamenta pokažu značajno odgovornije ponašanje i da se sistemski posvete izgradnji demokratskih instrumenata kontrole, koji će omogućiti sprečavanje podrivanja naših demokratskih procesa.

Dragan Koprivica

Izvršni direktor CDT-a