Raskrinkavanje.me postalo član Evropske mreže za provjeru činjenica

Platforma za provjeru činjenica Centra za demokratsku tranziciju (CDT) Raskrinkavanje.me je od juče verifikovani član Evropske mreže standarda za provjeru činjenica (EFCSN)

Tokom 2022. godine, uz podršku Evropske unije, 44 organizacije koje se bave provjerom činjenica iz cijele Evrope, među kojima i CDT, su pripremale Evropski kodeks standarda za nezavisne organizacije za provjeru činjenica. Ovaj Kodeks predstavlja temelj za učlanjivanje organizacija u ovu mrežu. 

Odmah nakon usvajanja Kodeksa nezavisni procjenjivači EFCSN su počeli proces verifikacije koji je ishodovao našim članstvom u mreži. Ovo znači da Raskrinkavanje.me ispunjava standarde postavljene u Kodeksu, tj. da djeluje nezavisno, etički i predano služeći javnom interesu.  

EFCSN podržava i promoviše najviše standarde provjere činjenica i promoviše medijsku pismenost. Kodeks podstiče članove mreže da teže izvrsnosti, kroz ispunjavanje standarda koji se kreću od pitanja poput nepristrasnosti do kvaliteta izvora i finansijske transparentnosti. 

Kodeks ima tri glavne kategorije standarda: metodološki standardi, etički standardi i standardi transparentnosti. Kada je riječ o metodološkim standardima, regulisani su koraci koje verifikovani članovi moraju preduzeti kako bi osigurali da su njihova istraživanja transparentna, profesionalna i posvećena najvećem nivou činjenične tačnosti. U poglavlju o etici navedeni su standardi koje članovi moraju slijediti kako bi očuvali svoju nepristrasnost, transparentno objavili ispravke i vodili računa o sigurnosti i privatnosti subjekata. Konačno, standardi transparentnosti podrazumijevaju informacije koje članovi moraju dijeliti o svojoj organizacionoj strukturi, izvorima finansiranja i sporazumima o partnerstvu, kako bi podsticali povjerenje i osigurali uredničku nezavisnost. 

Za Raskrinkavanje.me, verifikovano članstvo u EFCSN je važna potvrda i podstrek za dalji rad na pružanju provjerenih i vjerodostojnih informacija građanima, i na edukaciji javnosti o tome kako procijeniti istinitost informacija u javnoj sferi. 

Portal Raskrinkavanje.me pokrenut je u oktobru 2018. godine, a od 2019. godine je i verifikovani član Međunarodne mreže za provjeru činjenica (IFCN). Raskrinkavanje.me je i jedan od osnivača regionalne mreže SEECheck.  

Jelena Jovanović, izvršna urednica portala Raskrinkavanje.me