Otkažite sve funkcionerske aktivnosti do izbora

Centar za demokratsku tranziciju poziva predsjednika, potpredsjednike i ostale članove Vlade, te direktore državnih preduzeća da od danas do dana izbora ne održavaju javne aktivnosti koje se na bilo koji način mogu podvesti pod funkcionersku kampanju.

Takođe, pozivamo gradonačelnicu Glavnog grada, gradonačelnika Prijestonice i predsjednike preostalih opština u Crnoj Gori da se ponašaju na sličan način i otkažu eventualne planirane posjete državnih funkcionera pojedinim lokalnim upravama, kao i sve promotivne aktivnosti u opštinama koje se mogu smatrati funkcionerskom kampanjom.

Ukoliko prihvate naš predlog, ovi državni funkcioneri/ke bi dali svoj značajan doprinos promjeni političke kulture u Crnoj Gori, povećanju povjerenja građana/ki u izborni proces, uvođenju poštovanja važnih međunarodnih izbornih standarda i napravili važan korak ka stvaranju bolje atmosfere u susret reformi izbornog zakonodavstva koju očekujemo nakon parlamentarnih izbora.

Izborne liste su se, prije nekoliko dana, potpisujući Kodeks za fer i demokratsku izbornu kampanju sa CDT-om, obavezale na poštovanje ključnih demokratskih principa i pravila. Smatramo da bi se, prihvatanjem našeg apela, i državne institucije mogle na svoj način “pridružiti” Kodeksu i dati svoj važan doprinos raskidu sa prethodnim lošim praksama.

CDT razumije da, i u periodu neposredno prije izbora, postoje važne državne obaveze koje moraju biti obavljene. Ali, takođe dobro znamo da se u predizbornom periodu mnogobrojne aktivnosti funkcionera zloupotrebljavaju za stvaranje institucionalne prednosti na izborima. Za praktičnu identifikaciju koje su aktivnosti neophodne a koje “promotivne”, mogu poslužiti dva test pitanja. Prvo, da li je aktivnost nešto bez čega se ne može, odnosno da li će njenim izostankom biti propuštena neka važna prilika za razvoj države. I drugo, da li bi ta aktivnost mogli biti ostvarena bez javnog eksponiranja i/ili prisustva javnog funkcionera.

Čvrsto vjerujemo da značajan dio aktivnosti funkcionera/ki koje se decenijama unazad dešavaju u kampanji ne može položiti ovaj test. Zato pozivamo na društveni konsenzus za iskorjenjivanje ovog vida zloupotreba i devijacija u našem izbornom procesu i stvaranje atmosfere da kampanje budu fer a rezultati prihvaćeni od svih građana.

Zadatak svakog demokratskog društva jeste da razlika između partijskih i državnih aktivnosti bude jasna, vidljiva i uređena zakonskim normama. Da partije ne prisvajaju državni novac, projekte i aktivnosti kao svoje. Kako to kod nas još uvije nije slučaj, smatramo da ovom vrstom dobrovoljne aktivnosti možemo napraviti važan korak naprijed.

Zato još jednom pozivamo državne kompanije, institucije i funkcionere/ke na svim nivoima da do održavanja izbora otkažu sve planirane aktivnosti koje nijesu neophodne za elementarno funkcionisanje, i na taj način javno daju doprinos suprotstavljaju funkcionerskoj kampanji u Crnoj Gori i raskidu sa višedecenijskim negativnim praksama.

Dragan Koprivica, izvršni direktor CDT-a