Potpisivanje Kodeksa za fer i demokratsku izbornu kampanju

Centar za demokratsku tranziciju je, u okviru projekta monitoringa parlamentarnih izbora 2023. godine i kampanje “Glasaj slobodno”, ponudio izbornim listama potpisivanje Kodeksa za fer i demokratsku izbornu kampanju (Kodeks).

Ceremonija potpisivanja održaće se danas, 25.5.2023 u 11h u sali Grand room Hotela CUE.

Događaj će zvanično otvoritiDragan Koprivica, izvršni direktor CDT-a dok će nakon potpisivanja Kodeksa izjave za medije dati svi predstavnici/ce izbornih lista koje su potpisale Kodeks.

Ceremoniji potpisivanja prisustvovaće i predstavnici državnih institucija koje imaju nadležnosti u izbornom procesu, domaće i međunarodne organizacije koje se bave izborima, kao i predstavnici međunarodne zajednice u Crnoj Gori.

Kodeks za fer i demokratsku izbornu kampanju je dostupan na našem, engleskom i albanskom jeziku.