Partije se obavezale na nenasilnu i fer kampanju

Potpisivanjem Kodeksa za fer i demokratsku izbornu kampanju svi akteri parlamentarnih izbora obavezali su se da će promovisati neprikosnoveno pravo građana/ki da glasaju slobodno. 

To je poruka sa današnjeg skupa na kojem su predstavnici izbornih lista potisali Kodeks za fer i demokratsku izbornu kampanju na inicijativu Centra za demokratsku tranziciju (CDT). 

Izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica kazao je da svi prisutni akteri, kroz odredbe Kodeksa zapravo afirmišu promociju nenasilja i sprečavanje vršenja pritiska na birače. „Sprečavanje zloupotrebe javnih resursa i funkcija, transparentno finansiranje kampanje, poštovanje slobode medija, sprečavanje širenja dezinformacija, odgovorno ponašanje na društvenim medijima, institucionalno rješavanje sporova, te prihvatanje slobodno izražene volje ljudi… ili kratko rečeno danas promovišemo neprikosnoveno pravo građana/ki da glasaju slobodno“ rekao je Koprivica. 

On je dodao da potpisivanje ove vrste sporazuma, odnosno javnih izjava u kampanjama jeste demokratski iskorak naročito u politički polarizovanim zajednicama čiji izborni proces nije u potpunosti usklađen sa demokratskim standardima.  

„Kodeksom želimo nadomjestiti manjkavosti našeg izbornog procesa i važećeg izbornog zakonodavstva, njime želimo uvoditi nove standarde koji će biti poštovani u toku parlamentarnih izbora, i da na taj način dati svoj doprinos da ti izbori budu kvalitetniji i kompetitivniji, sa što većim povrenjem građana i građanki“, kazao je Koprivica.  

Potpisivanje ovakvog kodeksa je, podsjetio je, bila i jedna od ranijih preporuka misija OSCE/ODIHR, i sa sigurnošću možemo reći da su slični dokumenti doprinosili boljoj izbornoj atmosferi. 

„Naš tim sastavljen od stručnjaka/inja za pojedine izborne oblasti i mreža naših regionalnih i opštinskih koordinatora, će u saradnji sa potpisnicima, analizirati svaku pojedinačnu prijavu i adekvatno reagovati – bilo da se radi o javnom apelu i/ili potrebi obavještavanja nadležnih državnih organa. Činjenica je da danas za jednim stolom, po dostupnim anketama 85-90 odsto budućeg parlamenta, nas jako ohrabruje… one koji nijesu danas mogli biti tu pozivamo da iskoriste mogućnost da odredbe Kodeksa mogu prihvatiti i javno datom izjavom… na taj način ostavljen je prostor i za dvije liste koje nijesu prihvaćene i koje su se žalile Ustavnom sudu da ukoliko ovaj sud odluči u njihovu korist mogu biti dio ove aktivnosti. Prije svega i najvažnije, potpisivanje Kodeksa može biti nagovještaj jedne drugačije, i značajno kvalitetnije i pozitivnije izborne kampanje“, rekao je direktor CDT-a. 

Takođe, današnji događaj, dodao je Koprivica, može značiti i nastavak nekih u posljednje vrijeme vidljivijih praksi da se sa političkim neistomišljenjicima komunicira na jedan potpuno drugačiji, korektniji način. 

Potpisivanjem ovog dokumenta izborne liste su se obavezale da neće uticati na ishod glasanja nasilnim ili nezakonitim aktivnostima, da će zabraniti zabrane svojim funkcionerima/kama, kandidatima/kinjama, članovima/nicama i aktivisti- ma/kinjama vršenja nasilja nad bilo kim, da neće sprečavati ili ometati novinare/ke u vršenju njihovog posla u skladu sa pravilima novinarske profesije i izbornim standardima, da neće sprečavati ili ometati javne skupove, niti propagandne aktivnosti drugih partija.

Izborne liste su se takođe obavezale da neće uništavati propagandni materijal drugih učesnika izbora, da neće sprovoditi anonimne negativne kampanje protiv političkih oponenata, da neće objavljivati ili na drugi način širiti informacije čiji izvor ne znaju ili ne mogu provjeriti, da neće koristiti kampanju na društvenim mrežama za promociju nasilja i/ili zastrašivanje biračica/ birača.

Predstavnik liste Evropa sad Vasilije Čarapić je kazao da su radom na mekom pravu stvoreni uslovi za fer i transparentnu kampanju, ali da treba raditi i na tvrdom pravu i sprovesti izbornu reformu. On je dodao da se sada više priča o programima, vizijama, načelima, a manje o nacionalističkim temama koje su dijelile društvo. „Imajući u vidu taj iskorak smatram da smo zreli da u narednom sazivu parlmenta završimo tu izbornu reformu“, rekao je Čarapić. 

Pedstavnik liste Zajedno za budućnost, Aleksandar Bogdanović, kazao je da fer politička trka zavisi isključivo od djelovanja onih koji u njoj učestvuju. Naveo je da je DPS pokazao odgovoran odnos tokom ranijih izbornih procesa i pokazao da poštuje izbornu volju grđana što, kako je dodao, pokazuje nedavna tranzicija vlasti. „Tako treba da bude i ubuduće, tako kreiramo politički ambijent. Budemo li se pridržavali odredbi Kodeksa siguran sam da ćemo uspjeti u našem naumu da društvo nakon ovih izbora bude još demokratskije i zrelije, onda poraženih u izbornoj trci nema“, kazao je Bogdanović. 

Predsjednik Demokrata Aleksa Bečić kazao je da Crna Gora kontinuirano demokratski sazrijeva. On je naveo da očekuje da izborna kampanja i sami izbori proteknu kao i prethodni, da se poštuje kodeks, da se liste međusobno uvažavaju, i da izborni dan bude kao 19. mart i 2. april jer bi, kako je naveo, na takvim izbornim danima Crnoj Gori mogle pozavidjeti i mnogo razvijenije demokratije.  

Predstavnica liste SNP-a i Demosa, Ljiljana Lutovac, kazala je da SNP potpisivanjem Kodeksa pokazuje da poštuje izbornu volju građana. 

Damir Gutić iz Bošnjačke stranke poručio je da ono što daje važnost Kodeksu jeste to što će liste javno dati još jedno obećanje da će se u kampanji pridržavati pravila. On je dodao da svaka partija srazmjerno svojoj snazi treba da utiče kako bi izborni proces prošao fer i korektno.  

Potpredsjednica Pokreta za promjene, Branka Bošnjak, navela je da očekuje da će u narednom sazivu Skupštine mnoge norme iz ovog Kodeksa ući u zakone. „Očekujem fer utakmicu. Čini se da su građani konačno oslobođeni partijskih pritisaka i da nam svaki izbori sve više teku bez tenzija, očekujem da će tako biti i sa ovima“, kazala je Bošnjak i dodala da građani treba slobodno da daju svoj glas i da na izborima treba da pobijedi najbolji. 

Predstavnik Albanske liste, Maraš Dukaj, kazao je da se nada da će svi potpisnici biti iskreni u sprovođenju odredbi Kodeksa. „Moramo biti svjesni da zakonski okvir diskriminatoran za Albance, a najdiskriminisaniji su Romi. Romi i Egipćani treba da budu dio procesa jer oni su važan faktor u našem društvu“, istakao je Dukaj. 

Predstavnik Albanske alijanse, Ardian Mavrić, rekao je da želi da svi učesnici izbora budu fer i korektni i da ne ucjenjuju albanski narod, kao što su, kako tvrdi, to ranije činile velike partije.  

Predstavnica SDP-a, Dragica Anđelić, kazala je da je neophodno da građani steknu više povjerenja u izborni proces. „SDP će svakako biti posvećena promociji vrijednosti i poštovanju moralnih normi ovog Kodeksa, ali on naravno ne može biti izmjena za izborno zakonodavstvo koje treba što prije da doživi izborno zakonodavstvo“, rekla je Anđelić. 

Predstavnik pokreta Preokret, Dževdet Pepić naveo je da taj pokret na napada ispod nivoa neće odgovarati na isti način jer već ima previše uvreda. „Mi treba da budemo politički suparnici ali na građanski način. Nije sve u izborima i u funkcijama, hajde da se prvi put iskreno okrenemo onome kome je to najpotrebnije – građaninu“, naveo je Pepić i dodao da što prije treba regulisati „nakaradno izborno zakonodavstvo“.  

Nosilac liste Narodne koalicije, Dejan Vukšić, rekao je da je prihvatanje Kodeksa podsjetnik da se u narednom periodu formalizuje ovakav akt i da je ovo signal političarima i budućim poslanicima za realizovanje izborne reforme.  

Predstavnik liste Pravda za sve, Aleksandar Ćuković, kazao je da Kodeks vidi kao indikator napretka i zrelosti crnogorskog društva, a sa druge strane kao opomenu za one stvari koje u političkom smislu valja učiniti ka daljim koracima demokratizacije društva. 

Nosilac liste HGI Adrijan Vuksanović naveo je da mu je drago što svjedočimo novim politčkim praksama koje su ohrabrujuće. „Često govorimo o potrebi za političkom stabilnošću. Evo danas smo se svi okupili oko ovog dokumenta, neka to bude slika koja je prijeko potrebna za naše društvo i državu“, poručio je Vuksanović. 

Predstavnica liste Mi možemo, Mirel Radić kazala je da sve što je inkorporirano u Kodeks nešto što je neophodno za političku klimu u Crnoj Gori. Ona je istakla da se u Crnoj Gori ne uvažava uloga žene u politici i da je kroz partije nemoguće ostvariti veće prisustvo žena u politici.  

Kodeks za fer i demokratsku izbornu kampanju je dostupan na i na engleskom i albanskom jeziku.