Neka bude miran i zakonit izborni dan: Glasaj slobodno!

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva organe za sprovođenje izbora (OIK-e, biračke odbore i DIK) da sjutra ostave po strani političke i partijske razlike i da se posvete zakonitom sprovođenju izbornog postupka. Ključni interes ovih organa mora biti zakonit i fer izborni dan.

Pozivamo kandidate/kinje koji učestvuju u izborima, njihove simpatizere i aktiviste, da se zakonito ponašaju u toku izbornog dana, da uklone svoje štabove od biračkih mjesta, da se uzdrže od nasilja i da omoguće biračima da slobodno i neometano donesu odluku da li i za koga žele glasati na izborima.

Apelujemo na tužilaštvo i policiju na uzdržanost od prekomjernih reakcija u toku izbornog dana, ali i na aktivan odnos prema eventualnim počiniocima krivičnih djela na i oko biračkih mjesta, kao i svih počinilaca djela koja se tiču izbornog procesa. Njihov zadatak je, da sa svoje strane, omoguće zakonit izborni proces ali i osjećaj bezbjednosti svih učesnika/ca izbora i građana/ki Crne Gore.

Apelujemo na MUP da omogući nesmetano funkcionisanje sajte biraci.me i call centra kako bi birači mogli da provjere na kome biračkom mjestu glasaju – ne smije se ponoviti situacija sa nedavnih lokalnih izbora i tehničke smetnje na ovim servisima.

Svako ko drži do demokratskih vrijednosti i pravila uzdržaće se i od proslava koje na bilo koji način mogu poremetiti izbornu atmosferu ili provocirati neistomišljenike. Pobjednik na izborima imaće vremena za slavlje i nakon izborne noći.

Građanke i građane Crne Gore podsjećamo na njihovo pravo da glasaju po svom ubjeđenju, te da niko nema pravo da nedozvoljenim sredstvima utiče na njihov izbor – da li će izaći na izbore i za koga će glasati. Moć je u njihovim rukama, oni su sami iza glasačkog paravana i tamo slobodni da podrže koga god žele.

U toku izbornog dana nećemo organizovati klasične pres konferencije ali javnost neće biti uskraćena niti za jednu važnu činjenicu o izbornom procesu. Sve informacije o izborima – sprovođenje izborne procedure, odziv birača (osam puta u toku dana), informacije o eventualnim kršenjima, lažnim vijestima, te rezultati izbora uživo – biće dostupni na našem YouTube kanalu CDT CrnaGora, na našim nalozima na društvenim mrežema i sajtovima www.cdtmn.org i raskrinkavanje.me.

Priželjkujemo “dosadan” izborni dan bez tenzija i kršenja, ali i poručujemo svima koji eventualno planiraju da vrše protivzakonite radnje da smo dobro pripremljeni i organizovani i da ćemo javnost i nadležne organe obavijestiti o svim takvim pokušajima.

Takođe, pozivamo građane/ke ali i medijske kuće da budu oprezni i da ne nasijedaju na lažne vijesti koje mogu biti plasirane sa željom da se remeti izborni proces, podižu tenzija ili izaziva panika. Pozivamo ih da nam sumnjive objave odmah dostave, kako bi ih tim našeg portala Raskrinkavanje.me provjerio.

One koji smatraju da su im prava u toku izbornog dana na bilo koji način ugrožena ohrabrujemo da o tome obavijeste nadležne državne organe, tužilaštvo i policiju, ili da neophodne informacije dostave CDT-u (kroz učešće u našoj izbornoj zajednici na YouTube kanalu CDT CrnaGora) i na taj način hrabro brane svoja osnovna građanska prava.

Glasaj slobodno!

Dragan Koprivica
Izvršni direktor CDT-a