VDT, ODT i Tužilački savjet hitno da reaguju

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) podnio je danas Višem državnom tužilaštvu pritužbu kojom zahtijevamo preispitivanje rješenja Osnovnog državnog tužilaštva o odbacivanju krivične prijave iz 2018. za falsifikovanja potpisa podrške predsedničkim kandidatima. Takođe, obratili smo se i rukovodiocu Osnovnog državnog tužilaštva Podgorica (ODT) i Tužilačkom savjetu (TS), sa zahtjevom za preispitivanje disciplinske odgovornosti tužioca u ovom predmetu.

Pozivamo Više državno tužilaštvo da hitno pokrene odgovarajuće procedure provjere postupanja tužilaca o našoj krivičnoj prijavi iz 2018. godine i da o ishodu obavijesti javnost. Na višem tužilaštvu je dodatna odgovornost budući da nam i danas, pet godina nakon ovih događaja, građani prijavljuju iste zloupotrebe. Od ishoda ovog procesa može u mnogome zavisiti ponašanje tužilaštva u procesu koje se pokreće za sadašnje zloupotrebe.

Takođe, pozivamo ODT i TS da u najkraćem roku preispitaju odgovornosti tužilaca koji su radili u ovom predmetu, imajući u vidu da je Zakonom o državnom tužilaštvu predviđen teži disciplinski prekršaj ukoliko tužilac bez opravdanog razloga ne postupa u predmetima u zakonom propisanim rokovima, a usled toga nastupi zastarjelost.

Osnov za podnošenje ovih pritužbi nalazimo u formalnoj potvrdi o odbacivanju krivične prijave koju smo punih pet godina nakon njenog upućivanja dobili iz tužilaštva i u kojoj stoji da ova institucija od juna 2018. godine nije preduzimala procesne radnje u ovom slučaju, zbog čega je nastupila zastarelost krivičnog gonjenja.

U obrazloženju za odbacivanje krivične prijave jasno se navodi da su grafolozi utvrdili da potpisi građana i građanki koji su se obratili CDT-u i u čije je ime podnijeta prijava nijesu autentični. Ipak, krivična prijava je odbačena jer je “nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja”.

Podsjećamo da smo u kampanji za predsjedničke izbore 2018.godine posredovali u zaštiti prava skoro 800 građana čiji su potpisi falsifikovani, a lični podaci zloupotrebljeni. Takođe, smo tužilaštvu predali prvu prijavu u ime 54 građana/ki čiji su potpisi falsifikovani u ovom izbornom ciklusu.

Biljana Papović, zamjenica izvršnog direktora