Glasaj slobodno: Glas nema cijenu! 

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) i ove godine sprovodi kampanju “Glasaj slobodno” kako bi promovisali neprikosnoveno pravo građana I građanki na slobodan politički izbor. 

Cilj kampanje je da građane/ke podsjeti na njihovo pravo da glasaju po svom ubjeđenju, te da niko nema pravo da nedozvoljenim sredstvima utiče na njihov izbor.   

U okviru kampanje smo pripremili osam promotivnih spotova sa porukama koje treba da motivišu građane/ke da slobodno izraze svoju volju na predstojećim predsjedničkim izborima i da ih podsjetimo  na njihovo pravo da glasaju po svom ubjeđenju. 

Prvim promotivnim spotom podsjećamo da je zakonom zabranjena prodaja i kupovina glasova. Za ova djela je zaprijećena kazna zatvora do tri godine. 

Pozivamo građanke i građane Crne Gore da se odupru ovoj pojavi i da sve one koji obavljaju takve aktivnosti prijave nadležnim organima, tužilaštvu i policiji koji ih moraju zaštititi.  

Ključne poruke kampanje su #glasnemacijenu, #bezstranihuticaja, #bezkupovine, #bezucjena, #bezuništavanja, #jednomiusvojeime, #bezprljavognovca i #državnonijepartijsko koje zapravo predstavljaju suštinu zakonskih odredbi koje tretiraju krivična djela protiv izbornih prava. 

Zato pozivamo građane/ke da se priključe našoj izbornoj zajednici i da podijele ključne poruke naše kampanje na svojim društvenim mrežama kako bi ohrabrili birače da se odupru eventualnim pritiscima i ucjenama. Pozivamo i medijske kuće, NVO i učesnike u izborima da nam pomognu da poruke u kampanji “Glasaj slobodno!” dođu do što većeg broja ljudi. 

Glasajte slobodno!