Tužilaštvo ne mari za falsifikovanje potpisa

Iako je utvrđena zloupotreba podataka i potpisa za predsjedničke izbore 2018. godine, Osnovno državno tužilaštvo Podgorica nije preduzelo ništa po tom pitanju. Ono je odbacilo krivičnu prijavu koju je u ime grupe građana, čiji su podaci i potpisi zloupotrijebljeni za predsjedničke izbore 2018. godine, podnio Centar za demokratsku tranziciju (CDT).

Iz tužilaštva su CDT o odbacivanju krivične prijave obavijestili skoro punih pet godina nakon podnošenja krivične prijave i to u momentu kada se našoj organizaciji građani opet javljaju sa istim problemom, jer su njihovi podaci zloupotrebljavaju za podršku predsjednikim kandidatima.

U obrazloženju za odbacivanje krivične prijave jasno se navodi da su grafolozi utvrdili da potpisi građana koji su se obratili CDT-u i u čije je ime podnijeta prijava nijesu autentični, ipak, krivična prijava je odbačena jer je “nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja”.

CDT će zbog propusta u postupanju tužilaštva podnijeti Višem državnom tužilaštvu pritužbu na rad Osnovnog državnog tužilaštva.

Ovakva odluka izaziva veliku zabrinutost i nekažnjivost za zloupotrebu podataka građana u izbornom procesu predstavlja samo podstrek za ponovno izvršavanje ovakvih krivičnih djela. Čekamo ishod za ostale krivične prijave i brojne građane koji su nam tada prijavili zloupotrebe i nadamo se da će ovo biti nauk u sadašnjem postupanju tužilaštva povodom novih prijava građanki i građana koji tvrde da su njihovi podaci zloupotrebljeni u ovom izbornom procesu.

Pogledajte rješenje ODT Podgorica ovdje.