DIK da ne “štiti” izbore od posmatrača

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva Državnu izbornu komisiji (DIK) da promijeni svoju odluku, vrati se u okvire zakonitog sprovođenja izbornog procesa, i omogući nam uvid u potpise podrške za predsjedničke kandidature i neometano posmatranje izbornog procesa.  

Ukoliko DIK nijesu dovoljni naši zakoni i međunarodni standardi pozivamo ih da pročitaju nedavno objavljeni privremeni izvještaj posmatračke misije ODHIR u kome se navodi da “po zakonu, predstavnici nevladinog sektora i međunarodni posmatrači imaju pravo da posmatraju sve nivoe izbornog procesa i imaju neometan pristup svim nivoima organa za sprovođenje izbora”. 

Posmatranje izbornog procesa ne podrazumijeva samo monitoring rada izborne administracije kroz praćenje sjednica na kojima se donose odluke, već obuhvata i sve ostale aspekte njenog rada. Jedan od njih je svakako regularnost procesa kandidovanja, i naš cilj nije bio kritika već podrška procesu, imajući u vidu negativno iskustvo sa predsjedničkih izbora 2018. godine kada je otkrivena masovna zloupotreba ličnih podataka naših građana.  

Zato pozivamo DIK da napusti politiku konfrontacije sa domaćim i međunarodnim posmatračima izbora, jer ona Crnu Goru stavlja na listu zemalja koje uskraćuju prava zaštićena međunarodnim konvencijama. 

Pozivamo ih da se vrate na ranije dobre prakse transpsrentnosti i da nam omoguće ispunjenje našeg  prava na posmatranje izbora i uvid u potpise, te da na taj način demonstiraju da njihov krajnji cilj nije prikrivanje nepravilnosti u prikupljanju potpisa kako to tvrdi dio javnosti. 

Takođe, javnosti je bilo predočeno da će građankama i građanima biti dostupna i aplikacija na osnovu koje bi mogli provjeriti da li im je neko eventualno zloupotrijebio podatke i/ili falsifikovao potpis radi davanja podrške nekom kandidatu.  

Budući da ta aplikacija nije u funkciji do današnjeg dana i da nam je zabranjen pristup i uvid u podatke, DIK na sebe preuzima veliku odgovornost da bude označena kao institucija koja svjesno zatvara izborni proces kako bi sakrila zloupotrebe koje se dešavaju u njemu. 

Milena Gvozdenović
Zamjenica programske direktorice CDT-a