Početak kampanje “Glasaj slobodno”

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pokreće kampanju “Glasaj slobodno” kako bi promovisali neprikosnoveno pravo građana/ki na slobodan politički izbor. 

Kao i godinama unazad, cilj kampanje je da građane/ke podsjeti na njihovo pravo da glasaju po svom ubjeđenju, te da niko nema pravo da nedozvoljenim sredstvima utiče na njihov izbor. 

Svakodnevno ćemo podsjećati državne organe da je njihov zadatak da u okviru svojih nadležnosti štite slobodu izbora građana.  

Građane/ke ćemo porukama u kampanji podsjetiti da je moć u njihovim rukama, da su sami iza glasačkog paravana i tamo slobodni da podrže koga kod žele, bez obzira na pritiske i ucjene. Niko ne može znati niti provjeriti za koga su birači glasali! 

Pozivamo građane i građanke da se priključe našoj izbornoj zajednici i da podijele ključne poruke naše kampanje na svojim društvenim mrežama kako bi ohrabrili birače da se odupru eventualnim pritiscima i ucjenama. Pozivamo i medijske kuće, NVO i učesnike u izborima da nam pomognu da poruke u kampanji “Glasaj slobodno!” dođu do što većeg broja ljudi.

Takođe, pozivamo i sve one koji smatraju da su im ugrožena vitalna prava u toku izbornog procesa ili one koji imaju dokaze o slučajevima zloupotreba u izbornom procesu da nam se jave na e-mail [email protected] ili putem naših društvenih mreža.

Pozivamo i nadležne državne organe da kroz svoje kanale komunikacije i javne nastupe ohrabre građane/ke da im prijave sve eventualne slučajeve ugrožavanja biračkih i/ili građanskih prava. Očekujemo aktivnu ulogu u ovom pravcu od strane Ustavnog suda (odmah nakon izbora nedostajućih sudija), tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije, Državne izborne komisije, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i svih učesnika u političkoj utakmici. 

U okviru kampanje biće pripremljeno i osam promotivnih spotova sa porukama koje treba da motivišu građane/ke da slobodno izraze svoju volju na predstojećim izborima. 

Ključne poruke kampanje su #bezkupovine, #bezucjena, #bezunistavanja, #jednomiusvojeime, #bezprljavognovca i #državnonijepartijsko koje u stvari predstavljaju suštinu zakonskih odredbi koje tretiraju krivična djela protiv izbornih prava. 

Milena Gvozdenović, zamjenica programske direktorice CDT-a