Nastavlja se uskraćivanje prava na posmatranje izbora

Ni deset dana nakon što smo Državnoj izbornoj komisiji (DIK) uputili zahtjev da izvršimo uvid u potpise podrške kandidata za predsjedničke izbore, ova institucija nam nije omogućila ostvarivanje našeg prava da posmatramo sve segmente izbornog procesa koje nam garantuje naš zakon i međunarodni standardi.

I OSCE/ODIHR misija je uputila sličan zahtjev da im se omogući “pristup posmatranju procesa provjere potpisa podrške kandidata kao i postupka provjere ostalih dokumenata za nominaciju kandidata” koji bi kako je pojašnjeno na sjednici DIK uključivalo i uvid u potpise i lične podatke.

I umjesto da DIK omogu’i nesmetano ostvarivanje prava na posmatranje izbornog procesa za domaće i međunarodne posmatračke misije, onako kako je to rađeno u prethodnim izbornim ciklusima, DIK se odlučuje na smanjenje transparentnosti svog rada, kršenje temeljnih pravila posmatranja izbora i odgovornost za ovo prebacuje na Agenciju za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama (AZLP).

Podsjećamo da je, shodno Zakonu o izboru odbornika i poslanika, DIK izdala CDT-u službeno ovlašćenje za posmatranje izbora. “Službeno ovlašćenje” nije slučajni naziv, već esencijalni opis obima prava i obaveza koja posmatrači izbora imaju u skladu s međunarodnim standardima, i kojima je posmatranje izbora definisano kao integralni dio demokratskog izbornog procesa.

Takođe, umjesto da povećavanje transparentnosti DIK bude svakodnevna i podrazumijevajuća aktivnost, na šta su se obavezali i u memorandumu o saradnji potpisanim sa našom organizacijom, dio članova ove institucije zagovara smanjenje i onog nivoa transparentnosti rada koji je do sada, uz veliki napor, postignut.

Tako one su političke strukture u DIK koja za sebe znaju reći da su progresivne i proevropske, postale najglasniji zagovarači uskraćivanja prava na posmatranje izbora, ali i zatvaranje sjednica DIK za javnost, samo nekoliko dana od kada je proklamovano njihovo otvaranje.

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva AZLP da u što skorijem roku ispravi nepravdu koja je nanešena domaćim i međunarodnim pomatračkim misijama i omogući nam da opet možemo pratiti tok izbora i rad organa za njihovo sprovođenje  onako kako je to bila praksa prije ovih izbora. Verifikacija potpisa podrške i potvrđivanje kandidatura je esencijalni segment rada izborne administracije, i uskraćivanjem uvida u potpise (ne i u ostale lične podatke građana/ki) nam se uskraćuje mogućnost da radimo svoj posao.

Takođe, dajemo punu podršku AZLP da se odupre bilo kakvim pritiscima u ovom procesu i da donese zakonitu i nepristrasnu odluku, da detaljno i profesionalno provjeri međunarodne standarde posmatranja izbora i domaće zakonodavstvo koje nam pored omogućavanja praćenja svakog segmenta izbornog procesa omogućava i stalni uvid u birački spisak koji sadrži značajno veći nivo pristupa ličnim podacima od onoga kojeg smo tražili DIK.

Biljana Papović, zamjenica izvršnog direktora CDT-a