Hitno imenovati OIK-e u skladu sa zakonom 

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva skupštine opština Andrijevica i Nikšić da imenuju opštinske izborne komisije (OIK) u ovim gradovima u skladu za Zakonom o izboru odbornika i poslanika. 

Izborni proces za predsjedničke izbore je uveliko u toku, i od esencijalne važnosti je da ga sprovode zakonito imenovane OIK u punom kapacitetu. 

Ovo predstavlja ozbiljan problem u izbornom procesu budući da su zakonski rokovi za obavljanje pojedinih poslova OIK-a već počeli da teku. Ne smijemo dozvoliti da se i ovoga puta političke igre i neodgovornost lokalnih samouprava negativno odraze da izborni postupak. 

U opštini Nikšić, gdje su izbori održani u martu 2021. još uvijek nije imenovana nova OIK. Prema saznanjima naših opštinskih koordinatora, radi se o političkim razlozima gdje se zbog partijskih interesa odlaže imenovanje ovog važnog organa. Izborne komisije imenuju se nakon konstituisanja novoizabrane skupštine, na vrijeme od četiri godine. 

U opštini Andrijevica skupština opštine je imenovala opštinsku izbornu komisiju, ali nije pravilno primijenila Zakon o izboru odbornika i poslanika, pa za predsjednika nije imenovan predstavnik izborne liste koja je na lokalnim izborima osvojila najveći broj mandata. 

Podsjećamo da prema Zakonu o izboru odbornika i poslanika, opštinsku izbornu komisiju čine predsjednik i četiri člana u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste. Dva člana stalnog sastava opštinske izborne komisije imenuju se na predlog opozicije. Za predsjednika opštinske izborne komisije imenuje se kandidat političke partije, odnosno podnosioca izborne liste koja je na prethodnim izborima dobila najveći broj odborničkih mandata.  

Milica Kovačević
Programska direktorica CDT-a