Provjeriti navode o pritiscima u Solaru

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva Agenciju za sprečavanje korupcije da provjeri tačnost navoda objavljenih na društvenim mrežama da se u kompaniji Solar gradnja doo čiji je vlasnik Elektroprivreda Crne Gore, odnosno država, događa organizovano prikupljanje potpisa za podršku predsjedničkom kandidatu jednog političkog subjekta.

Smatramo da ASK mora energično reagovati i izvršiti kontrolu poštovanja zabrana i ograničenja propisanih Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Naime, ovim zakonom zabranjeno je prikupljanje potpisa podrške za predaju kandidature u državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave, organima lokalne uprave, javnim ustanovama, državnim fondovima i privrednim društvima čiji je osnivač ili većinski ili djelimični vlasnik država ili jedinica lokalne samouprave.

Ukoliko se ove pojave budu tolerisale kao što se, godinama unazad, toleriše pojava partijskog zapošljavanja demokratski izborni proces će u Crnoj Gori ostati samo prazna parola i nedostižan ideal. Pritisci na zaposlene su izuzetno maligna pojava i svima je jasno da kod nas postoje moćnici koji misle da je njihov uski partijski interes bitniji od slobode i demokratskih prava zaposlenih u državnim institucijama. Zato je potrebno posebnu pažnju posvetiti ispitivanju svakog pojedinačnog slučaja.

Očekujemo da ASK uradi detaljnu, profesionalnu i na zakonu zasnovanu kontrolu i saopšti javnosti da li ove pojave zaista postoje u kompaniji Solar gradnja ili je neko maliciozno i lažno predstavio komunikaciju unutar firme, što bi takođe, predstavljalo kršenje drugih zakona koje nadležni državni organi moraju sankcionisati.

Državne institucije moraju uraditi sve što je u njihovoj moći da budu na strani građana/ki, da sačuvaju njihove slobode i prava i omoguće im da po svojoj volji odluče da li će učestvovati u političkom životi i na koji način.

Ovakav početak kampanje svakako zabrinjava, pa pozivamo sve organizacije civilnog društva i pojedince/ke na što veće zalaganje i angažman u zaštiti ovih prava. CDT će, kao i u prethodnih osam godina, kroz organizovanje kampanje “Glasaj slobodno” dati svoj doprinos tome.

Biljana Papović, zamjenica izvršnog direktora