Sve o izborima 2022

22:45h     HVALA!

____________________________________________________________

22:40h    Rezultati – obrađeno 100% biračkih mjesta

____________________________________________________________

21:45h   Rezultati na 72.5% obrađenog uzorka  

CDT obrađuje podatke na osnovu slučajnog reprezentativnog uzorka biračkih mjesta u Podgorici.  

Obrađeno je 72.5% uzorka. 

Pratite uživo izbornu noć na ovom linku. 

____________________________________________________________

20:45h     Pratite uživo kako pristižu glasovi sa biračkih mjesta u Podgorici 

Pratite uživo izbornu noć na ovom linku. 

____________________________________________________________

20:20h     ODZIV: Do 20 sati glasalo 69.3% birača u Podgorici 

Do 20 sati je glasalo 69.3% birača u Podgorici.  

 

Pratite uživo izbornu noć na ovom linku. 

____________________________________________________________

19:35h     Novi pregled kršenja izborne procedure u Podgorici

Najozbiljniji problemi su danas zabilježeni u opštini Šavnik, gdje na četiri biračka mjesta glasanje nije ni počelo, ili su zatvorena zbog sukoba u biračkim odborima oko omogućavanja glasanja licima iz drugih opština koja su nedavno prijavila prebivališta u Šavniku. Na tri biračka mjesta (BM 1 sala SO Šavnik, BM 13 škola u donjoj Bijeloj i BM 14 kafana Kruševice), prema informacijama kojima trenutno raspolažemo glasanje nije nastavljeno, dok nam je u opštinskoj izbornoj komisiji rečeno da je na BM broj 4 škola u Komarnici, glasanje nastavljeno u poslijepodnevnim satima.  

Tokom dana su se, naročito u Podgorici, stvarale gužve jer ljudi kojima su promijenjena biračka mjesta nijesu mogli utvrditi gdje glasaju. Tome je doprinijelo loše funkcionisanje servisa biraci.me, ali i Call centra MUP-a koji se tokom prvog dijela dana teško mogao dobiti.  

U Podgorici i drugim gradovima naši posmatrači su zabilježili pojedinačne nepravilnosti na biračkim mjestima.  

Na više biračkih mjesta se kasnilo sa početkom glasanja zbog nestanka struje i problema sa radom uređaja za elektronsku identifikaciju. Na više mjesta smo zabilježili i povrede tajnosti glasanja, kroz glasno izgovaranje imena birača, fotografisanje glasačkih listića ili ulazak više osoba iza paravana.  

I u Podgorici i u drugim gradovima zabilježili smo slučajeve da na biračkom mjestu nijesu prisutni svi članovi biračkog odbora.  

 U Podgorici je u blizini par biračkih mjesta bilo i tenzija između političkih neistomišljenika, ali su ti problemi rješavani. 

 U više gradova su naši posmatrači uočili partijske aktiviste okupljene ispred biračkih mjesta koji su vodili evidenciju o biračima.

Izbornu noć od 20 časova pratite na ovom linku. 

____________________________________________________________

19:30h     Pratite uživo izbornu noć sa nama!

Večeras ćemo analizirati finalni odziv, radićemo prebrojavanje glasova sa svih biračkih mjesta u Podgorici i saopštićemo projekcije izbornih rezultata. 

Pratite nas!

____________________________________________________________

19:20h    Do 19 sati glasalo 66.0% birača u Podgorici

Do 19 sati je glasalo 66.0% birača u Podgorici. To je za 7.5% više u odnosu na lokalne izbore 2018. godine kada je do 19 sati glasalo 58.5% birača. 

Pratite uživo izborni dan na ovom linku.  

Izbornu noć od 20 časova pratite na ovom linku. 

____________________________________________________________

19:00h     Još sat do zatvaranja biračkih mjesta

Budite sa nama i nakon zatvaranja biračkih mjesta i pratite kako pristižu glasovi sa biračkih mjesta u Podgorici.  

Pratite uživo izbornu noć na:

 

____________________________________________________________

18:20h   ODZIV: Do 18 sati glasalo 60.3% birača u Podgorici 

Do 18 sati je glasalo 60.3% birača u Podgorici. To je za 8.6% više u odnosu na lokalne izbore 2018. godine kada je do 18 sati glasalo 51.7% birača.

Pratite uživo izborni dan na ovom linku.

____________________________________________________________

16:40h    Novi presjek nepravilnosti na lokalnim izborima

Na biračkom mjestu broj 70 u Podgorici jedan birač je pokušao da u glasačku kutiju ubaci glasački listić koji je donio sa sobom. Biraču je omogućeno da glasa listićem koji je dobio na biračkom mjestu, gdje je bio uredno upisan i imao pravo glasa. Sporni glasački listić mu je oduzet i poništen. Situacija je konstatovana u zapisniku. Ovo je vrlo zabrinjavajuća situacija, i potrebno je do kraja ispitati odakle građaninu uopšte glasački listić. Pozivamo nadležno tužilaštvo da istraži da li je u ovim radnjama bilo elemenata krivičnog djela – zloupotreba prava glasanja ili nekog drugog krivičnog djela protiv izbornih prava. 

Naši mobilni timovi u 13 opština u kojima se danas održavaju izbori obišli su od jutros oko 160 biračkih mjesta. Zabilježili su nepravilnosti koje se odnose na nepotpuni sastav biračkih odbora, korišćenje mobilnih telefona na biračkim mjestima, fotografisanje listića, glasno izgovaranje imena i prezimena birača, pružanje nepotrebne pomoći pri glasanju, i boravak više lica iza paravana. 

Primijećeno je i nekoliko slučajeva okupljanja aktivista koji vrše uticaj na birače ispred pojedinih biračkih mjesta.  

Pratite uživo izborni dan na ovom linku.
____________________________________________________________

15:25h    Novi presjek nepravilnosti na lokalnim izborima

U prvom dijelu dana najozbiljniji zabilježeni je problem je onaj u opštini Šavnik, gdje su četiri biračka mjesta zatvorena zbog sukoba u biračkim odborima oko omogućavanja glasanja licima iz drugih opština koja su nedavno prijavila prebivališta u Šavniku. 

Drugi problem je nefunkcionisanje sajta biraci.me, zbog čega se naročito u Podgorici stvaraju gužve jer ljudi kojima su promijenjena biračka mjesta ne mogu utvrditi gdje glasaju. 

U Podgorici i drugim gradovima naši posmatrači su zabilježili pojedinačne nepravilnosti na biračkim mjestima. Na više biračkih mjesta se kasnilo sa početkom glasanja zbog nestanka struje i problema sa radom uređaja za elektronsku identifikaciju. Na više mjesta smo zabilježili i povrede tajnosti glasanja, kroz glasno izgovaranje imena birača, fotografisanje glasačkih listića ili ulazak više osoba iza paravana. I u Podgorici i u drugim gradovima zabilježili smo slučajeve da na biračkom mjestu nijesu prisutni svi članovi biračkog odbora. U nekoliko slučajeva prijavljene su nam i nepravilnosti u vezi sa podnošenjem zahtjeva za glasanje putem pisma. U Podgorici je u blizini par biračkih mjesta bilo i tenzija između političkih neistomišljenika, ali su ti problemi rješavani. 

Više posmatrača u Podgorici nam javlja da se stvaraju velike gužve i konfuzija zbog toga što su biračima promijenjena biračka mjesta i ne znaju gdje treba da glasaju.  

Na biračkom mjestu 21 C pripadnik policije je glasao u uniformi. Zakonom je propisano da pripadniku policije i drugom uniformisanom licu nije dozvoljen pristup biračkom mjestu dok traje glasanje. 

Na manje od 50 metara od biračkog mjesta 105 A se nalazi objekat ispred koga se okupila grupa mlađih ljudi i pokušala da uđe unutra. Intervenisala je policija.   

Na biračkom mjestu broj 73 glasačica je nakon opomene od biračkog odbora da ne koristi telefon iza paravana za glasanje ubacila listić u kutiju i pocijepala kontrolni kupon. 

Na biračkom mjestu 38 A nijesu prisutni svi članovi biračkog odbora. 

Na biračkom mjestu 84 B ne poštuje se tajnost glasanja. Birači presavijaju glasačke listiće izvan paravana, i koriste telefon iza paravana. Birački odbor to pasivno posmatra. 

Na biračkom mjestu broj 27 fotografisani glasački listić je ubačen u kutiju i nije poništen. 

Na biračkom mjestu 25 A se glasno izgovaraju imena birača.  

Na biračkom mjestu broj 40 samo jedan predstavnik biračkog odbora je delegiran da posjeti birače koji glasaju van biračkog mjesta, iako  prema Zakonu četiri povjerenika iz reda zamjenika članova biračkog odbora treba da učestvuju u tzv. glasanju putem pisma. 

Ispred biračkog mjesta broj 85 primijećeno je lice koje komunicira sa biračima i partijskim posmatračima. Apelujemo na partije da udalje svoje aktiviste od biračkih mjesta i dozvole biračima da glasaju slobodno i bez pritiska.  

Pratite uživo izborni dan na ovom linku.

____________________________________________________________

15:20h   ODZIV: Do 15 sati glasalo 46.6% birača u Podgorici 

Do 15 sati je glasalo 46.6% birača u Podgorici.  

Pratite uživo izborni dan na ovom linku.
____________________________________________________________

14:15h    Odobreno 1455 zahtjeva za glasanje putem pisma  

Birački odbori su do 13h odobrili oko 1455 zahtjeva za glasanje putem pisma, što je 1% od ukupnog broja upisanih birača. 

Pratite uživo izborni dan na ovom linku.

____________________________________________________________

12:25h    Novi presjek nepravilnosti na lokalnim izborima 

Prije svega, apelujemo na Ministarstvo unutrašnjih poslova da osposobi sajt birači.me koji još uvijek nije u funkciji. Smatramo da je nedopustivo da danas ovaj sajt danas ne radi, a pozivamo MUP da u međuvremenu odgovara na pozive građana call centru.

Pojava da građani/ke ne mogu da pronađu na kom mjestu glasaju postaje masovna i sajt birači.me i call centar im hitno moraju biti dostupni.

A evo koje su nepravilnosti zabilježili naši posmatrači:

U Šavniku na određenim biračkim mjestima od jutros traje spor oko omogućavanja glasanja nedavno upisanim biračima.  

Biračko mjesto broj 1 u centru grada je zatvoreno oko 11:50. Članovi biračkog odbora su našim posmatračima rekli da neće biti glasanja.  

Ovome je prethodio neuspješan pokušaj početka glasanja. Prvi birač je ušao, ubačen je kontrolni kupon, ali je član biračkog odbora ispred koalicije Za budućnost Šavnika sa stola uzeo glasačke listiće i iznio ih van biračkog mjesta. Prvi birač nije glasao. Drugi član biračkog odbora iz opozicije napustio je biračko mjesto.  

A kada je riječ o Podgorici, ispred biračkog mjesta broj 60 bila je okupljena grupa muškaraca koji su vikali, vrijeđali i pozivali za koga da se glasa. Biračko mjesto su obišli i predstavnici policije, i situacija je smirena razgovorom i bez privođenja. 

Na biračkom mjestu broj 81 partijski posmatrači su u nekoliko navrata sugerisali biračima za koga da glasaju. 

Na biračkom mjestu broj 85 birač je slikao glasački listić i uspio da ga ubaci u kutiju. A na biračkim mjestima broj 67 i 26 C su fotografisani glasački listići proglašeni nevažećim.  

Na biračkom mjestu 84 B, prekršena je tajnost glasanja tako što je bračni supružnik u kabini sugerisao supruzi kako da glasa. 

U Zagoriču, gdje se u blizini nalazi više biračkih mjesta (22, 22 A, 22 B, 23, 23 A, 23 B, 23 C, 23 D) veći broj lica nam se žalio da nijesu upisani u birački spisak, i ne znaju gdje mogu glasati.

Do 12h u Podgorici glasalo 28,7% upisanih birača. Biračko mjesto br. 1 u Šavniku zatvoreno, našim posmatračima saopšteno da neće biti glasanja.

Pratite uživo izborni dan na ovom linku.

____________________________________________________________

12:20h     ODZIV: Do 12 sati glasalo 28.7% birača u Podgorici

Do 12 sati je glasalo 28.7% birača u Podgorici. To je za 0.8% više u odnosu na lokalne izbore 2018. godine kada je do 12 sati glasalo 27.9% birača.

Pratite uživo izborni dan na ovom linku.

____________________________________________________________

11:25h    Novi presjek nepravilnosti na lokalnim izborima 

U krugu biračkih mjesta 21 B i 21 C u Podgorici nalazi se propagandni materijal na udaljenosti manjoj od 100 metara, što je suprotno zakonu. 

Na biračkom mjestu broj 26 u Podgorici jednom biraču je omogućeno glasanje sa isteklim pasošem. 

Na biračkom mjestu broj 52 u Podgorici birački odbor je bio u nepotpunom sastavu prilikom otvaranja, nije bilo predsjednika niti njegovog zamjenika. Predsjednik biračkog odbora je došao na biračko mjesto tek poslije 9 časova.  

I na biračkom mjestu broj 24 u Podgorici birački odbor funkcioniše sa samo tri člana, jer se dva nijesu pojavila, što je suprotno zakonu. Slična je situacija i na biračkom mjestu broj 107, gdje su prisutna samo četiri člana odbora. I na biračkim mjestima 106-A i 67 u Podgorici su nam prijavljene slične nepravilnosti. 

Na biračkom mjestu broj 67 u Podgorici nijesu poslije glasanja prvog birača zapečatili kutiju  već su to uradili oko 10:30h.  

Zabilježeni su i slučajevi javnog glasanja na biračkim mjestima broj 25 i 77. Birački odbor je odlučio da poništi te listiće, što je u skladu sa zakonom. Na biračkom mjestu 4C u Podgorici uređaj za elektronsku identifikaciju ne radi od početka glasanja. Uređaj nije radio do 10:15h ni na biračkom mjestu 110 u Podgorici.  

Naši mobilni timovi su od jutros obišli oko 80 biračkih mjesta na kojima se održavaju izbori.  

Osim problema sa biračkim mjestom broj 1 u centru Šavnika, glasanje iz istih razloga nije počelo ni na biračkom mjestu broj 14 u Kruševicama. U biračkim odborima se spore oko omogućavanja glasanja biračima nedavno doseljenim iz drugih opština. 

U Bijelom Polju na BM broj 2 je zabilježen veći broj nepravilnosti na samom početku glasanja kada nije pokazano da je kutija prazna, nje popunjen kontrolni list prije prvog birača, a glasačka kutija je otvarana poslije ubacivanja prvog listića i tek tada propisno zatvorena. Osim toga, glasno su izgovarana imena birača, a zabilježena je i jedna povreda tajnosti glasanja. Glasno su izgovarana imena birača i na biračkom mjestu broj 4. Na biračkim mjestima 40 i 33 nijesu stalno prisutni svi članovi BO ili njihovi zamjenici. Na biračkom mjestu broj 33 zahtjevi za glasanje putem pisma su popunjavani na biračkom mjestu, što znači da nijesu mogli biti potpisani od strane birača. Takođe, povrijeđena je i tajnost glasanja tako što je bračnom paru dozvoljeno da budu zajedno iza paravana. 

U Zeti na biračkom mjestu broj 13 nije poštovana procedura podnošenja zahtjeva za glasanje putem pisma. Na biračkim mjestima broj 13 i broj 4 zabilježena su korišćenja mobilnih uređaja.  

U Pljevljima na BM 71 uređaj za elektronsku identifikaciju nije bio u funkciji, radi se po sistemu vizuelne identifikacije. 

U drugim opštinama nijesu do sad uočene veće nepravilnosti, osim povremenih kašnjenja sa otvaranjem biračkih mjesta iz različitih razloga.

Pratite uživo izborni dan na ovom linku.  

____________________________________________________________

11:20h     ODZIV: Do 11 sati glasalo 20.1% birača u Podgorici 

Do 11 sati je glasalo 20.1% birača u Podgorici. To je za 0.7% manje u odnosu na lokalne izbore 2018. godine kada je do 11 sati glasalo 20.8% birača. 

Pratite uživo izborni dan na ovom linku. 

____________________________________________________________

9:55h     Pratite uživo izborni dan na YT kanalu CDT CrnaGora  

Sve informacije i dešavanja o lokalnim izborima pratite uživo na:

____________________________________________________________

9:25h     Novi presjek nepravilnosti

U Šavniku još nije riješen problem sa otvaranjem biračkog mjesta broj 1 u centru grada, prekid glasanja još traje. Prema posljednjim informacijama članovi BO daju izjave u MUP-u.  

Na biračkom mjestu broj 34 u Podgorici glasanje nije počelo na vrijeme jer nije bilo struje, i nije bilo glasačke kutije. Glasačka kutija je stigla i glasanje je počelo u 8.55.  

Na biračkom mjestu broj 79 A u Podgorici predsjednik biračkog odbora glasno izgovara imena birača što je suprotno pravilima i povreda je tajnosti glasanja. Isti problem zabilježen je i na BM broj 2 u Bijelom Polju. 

Na biračkom mjestu 21 u Podgorici član biračkog odbora je u dva navrata pomagao starijoj osobi da glasa, što je suprotno članu 84 ZIOP koji propisuje da članovi biračkog odbora i opunomoćeni predstavnici ne mogu pružati asistenciju pri glasanju.  

Na biračkom mjestu broj 9 u Plužinama nije počelo glasanje zbog neprimjerenog grafita na zidu škole u kojoj je biračko mjesto.  

Na biračkom mjestu broj 40 u Bijelom Polju birački odbor je u nepotpunom sastavu, član je otišao na pauzu a niko nije došao da ga zamijeni. 

Pratite uživo izborni dan na ovom linku. 

____________________________________________________________

9:20h     ODZIV: Do 9 sati glasalo 6.8% birača u Podgorici 

Do 9 sati je glasalo 6.8% birača u Podgorici. To je za 0.7% manje u odnosu na lokalne izbore 2018. godine kada je do 9 sati glasalo 7.5% birača. 

Pratite uživo izborni dan na ovom linku. 

____________________________________________________________

8:25h     Prvi presjek nepravilnosti

Stižu nam informacije da pojedina biračka mjesta nijesu otvorena na vrijeme iz različitih, najčešće tehničkih, razloga. Problemi sa pokretanjem i korišćenjem uređaja za elektronsku identifikaciju su zabilježeni na nekoliko biračkih mjesta u Podgorici.  

Na biračkom mjestu 10 A u Budvi se kasnilo sa otvaranjem zbog nestanka struje.  

Na biračkom mjestu broj 27 u Podgorici se kasnilo sa početkom glasanja jer se čekalo na zamjenu za odsutnog člana biračkog odbora.  

U Tivtu je na tri biračka mjesta u naselju Gradiošnica nestala struja, pa se glasanje sprovodi uz vizuelnu identifikaciju birača.   

I dalje dobijamo potvrde sa nekih biračkih mjesta o početku glasanja, o čemu ćemo vas obavijestiti u narednom javljanju. 

Posmatrači CDT-a su jutros u Podgorici imali problema sa pristupom pojedinim biračkim mjestima. Na nekim mjestima je problem riješen, a na nekima još čekamo da se našim posmatračima omogući posmatranje izbora. 

Najveći problem jutros zabilježen je na biračkom mjestu broj 1 u Šavniku, gdje prvom biraču nije dozvoljeno da glasa i glasanje je prekinuto. Uzrok problema je sukob u biračkom odboru oko glasanja nedavno upisanih birača iz drugih opština. O problemu je obaviještena OIK. 

Pratite uživo izborni dan na ovom linku. 

____________________________________________________________

8:20h     ODZIV: Do 8 sati glasalo 2.8% birača u Podgorici 

Do 8 sati je glasalo 2.8% birača u Podgorici. To je za 0.4% manje u odnosu na lokalne izbore 2018. godine kada je do 8 sati glasalo 3.2% birača. 

Pratite uživo izborni dan na ovom linku. 
____________________________________________________________

7:50h     Pratite informacije o odzivu i projekciju izbornih rezultata u Podgorici  

Osam puta u toku dana ćemo prikupljati i saopštavati odziv birača u Podgorici. Nakon zatvaranja biračkih mjesta, pratite uživo na našem YouTube kanalu CDT CrnaGora kako pristižu glasovi sa biračkih mjesta u Podgorici. Zbog bržeg informisanja javnosti, napravili smo slučajan reprezentativan uzorak biračkih mjesta na osnovu kojeg ćemo saopštavati projekcije izbornog rezultata.

Pratite uživo izborni dan na ovom linku. 

____________________________________________________________

7:20h     Pozivamo vas da budete dio izborne zajednice

Želimo da omogućimo svim građanima i građankama da na svoj način učestvuju u posmatranju izbora. Budite dio zajednice na našem YouTube kanalu CDT CrnaGora, gdje nam možete saopštavati utiske o glasanju, skrenuti pažnju na eventualna kršenja izborne procedure ili ugrožavanje vašeg biračkog prava.

U toku izbornog dana pratite nas na: youtu.be/dOdG3uc92q4

U toku izborne noći pratite nas nas: youtu.be/Yl4wwZ6zLog

____________________________________________________________

7:00h     Građanke i građani Crne Gore danas glasaju na lokalnim izborima u 14 opština

U 14 crnogorskih opština se danas održavaju lokalni izbori (Podgorica, Tivat, Budva, Bar Pljevlja, Bijelo Polje, Kolašin, Plav, Žabljak, Šavnik, Rožaje, Danilovgrad, Zeta i Plužine). 

Biračka mjesta su otvorena od 7 do 20 časova. 

Na lokalnim izborima u Podgorici učestvuje osam lista. 

CDT će sa 344 akreditovana posmatrača/ice pratiti kvalitet sprovođenja izborne procedure. 

Izbore u Podgorici ćemo posmatrati na svim biračkim mjestima, dok ćemo izborni proces u preostalih 13 opština pratiti kroz rad naših mobilnih timova koji će tokom dana obilaziti biračka mjesta po unaprijed pripremljenoj metodologiji.  

Pratite uživo izborni dan na ovom linku. 

Procjene i zaključci koje saopštavamo su isključiva odgovornost CDT-a i ne moraju nužno da održavaju stavove donatora.