Još jedan “demokratski” presedan – izbori bez komisije

Još jedan “demokratski” presedan – izbori bez komisije

06/09/2022

Činjenica da ni deset dana nakon raspisivanja lokalnih izbora nije formirana Opštinska izborna komisija (OIK) Zete predstavlja ozbiljno kršenje zakona, standarda i nastavak urušavanja naših izbornih procesa. Nakon neustavnog odlaganja izbora, nakon nedozvoljenog prekrajanja izborne jedinice Podgorica u toku izbornog procesa, dobili smo još jedan fenomen koji će Crnu Goru još bolje pozicionirati na karti nedemokratskih izbora – odvijanje izbornog procesa bez ključnog organa za njihovo sprovođenje.     

Nažalost, kod nas, umjesto uvođenja međunarodnih standarda, te poboljšanja i reforme izbornog procesa imamo povrede ustavom garantovanog biračkog prava, međunarodnih konvencija i univerzalno prihvaćenih principa. Tamo nas vode političke partije i taj proces više nije za građanke i građane nikakvo iznenađenje. 

Prema Zakonu o teritorijalnoj organizaciji, OIK-u za novoosnovanu opštinu imenuje Skupština Crne Gore, na predlog Administrativnog odbora. Prethodno, političke partije koje imaju odbornike u skupštini opštine u kojoj je došlo do teritorijalne promjene treba da predlože svoje predstavnike u OIK. 

Prema Zakonu o izboru odbornika i poslanika predaja izbornih lista treba da počne već 13. septembra. Podnosioci potvrđenih izbornih lista imaju pravo na imenovanje ovlašćenih predstavnika u opštinsku izbornu komisiju, i druga prava koja proizilaze iz toga.  

Ako OIK do 13. septembra ne bude formirana i funkcionalna, i izborne liste ne budu mogle biti predate, potvrđene i proglašene u zakonom predviđenom roku, slijedi nam nova povreda – ovoga puta prava na kandidovanje koje je integralni dio Ustavom zaštićenog izbornog prava.  

Jako je opasna ležernost sa kojom nadležne institucije, a prije svega Ustavni sud, ignorišu improvizacije i nezakonitosti koje se dešavaju u vezi sa izborima u Crnoj Gori. Kako smo krenuli, moglo bi nam se desiti da Evropski sud za ljudska prava uvede stalni termin za bavljenje Crnom Gorom, jer će, s obzirom na to šta partije rade od izbornog procesa i kako se najvažnije institucije ponašaju u tome, to zaista biti potrebno. 

 

Biljana Papović, zamjenica izvršnog direktora CDT-a