Nastavlja se sa podrivanjem demokratije!

Nastavlja se sa podrivanjem demokratije!