Ne usvajajte izmjene zakona o finansiranju partija

Ne usvajajte izmjene zakona o finansiranju partija

25/07/2022

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva poslanike i poslanice Skupštine Crne Gore da ne usvajaju dopune Zakona o finansiranju političkih subjekata i kampanja dok se Ustavni sud ne izjasni  o ustavnosti i zakonitosti izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi, koje su i zvaničan razlog izmjena ovog zakona.

Na ovaj način bi poslanice i poslanici, u slučaju da Ustavni sud ukine sporne izmjene zakona morali ponovo da mijenjaju Zakon o finansiranju političkih subjekata, odnosno da ga vraćaju u prvobitno stanje, što bi bilo neracionalno i negativno bi uticalo na pravnu sigurnost vezanu za zakonske obaveze partija, opština, državnih organa, i drugih obveznika zakona.

Važno je znati, takođe, da izmjene ovog zakona nijesu samo “tehničke prirode” kako smo to mogli da čujemo ovih dana, već i suštinske jer se njima smanjuje obim kontrole zloupotreba javnih resursa.

Predloženim dopunama Zakona predviđeno je da se zabrane i ograničenja upotrebe javnih resursa primjenjuju tek od 23. avgusta, a ne od dana raspisivanja izbora. Na taj način predlagač je arbitrarno odlučio da računa na najkraće moguće trajanje kampanje od 60 dana, otvorivši prostor za zloupotrebu državnih i opštinskih resursa pod krinkom turističke sezone.

Budući da naš parlament za gotovo dvije godine rada nije niti u jednom segmentu uspio poboljšati izborno zakonodavstvo smatramo, da bi bilo nedopustivo čak ići i korak nazad i imati lošija pravila od onih koje smo imali na prethodnim parlamentarnim izborima.

Zato još jedan apel Skupštini da izmjene ovog zakona povuče sa dnevnog reda predstojeće sjednice.

Biljana Papović, zamjenica izvršnog direktora CDT-a