Održane obuke o borbi protiv korupcije

Održane obuke o borbi protiv korupcije

20/07/2022

Članovi regionalne platforme R2G4P, koja je formirana kako bi se kroz održivo javno-privatno partnertstvo kreirala zajednička rešenja dobrog upravljanja, a čiji je član i Centar za demokratsku trenziciju,  organizovali su značajne obuke i političke forume u Budimpešti i Zagrebu

U Budimpešti je od 18. do 20.maja održan trodnevni regionalni trening, čija je centralna tema bila suočavanje sa rizicima od korupcije, a između ostalog govorilo se o nezakonitom finansiranju i ofšor bogatstvu,  te ulozi finansijsko obavještajnih jedinica u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Učesnici su apelovali da se mora temeljnije posvetiti slučajevima pranja novca kao i da je potrebno automatski razmjenjivati poreske informacije. Takođe na treningu se moglo čuti da bi trebalo ograničiti plaćanje u gotovini i učiniti javnim stvarno vlasništvo kompanija.

Tokom tri dana razgovora, polemisalo se o riziku od korupcije u javnim nabavkama I otkrivanju anomalija u preduzećima koja su konektovana sa politikom.

Dvadesetak dana kasnije tačnije 7. Juna, u Zagrebu se diskutovalo o principima dobrog upravljanja, uzimajući u obzir da je aktuelni rat u Ukrajini  najslikovitije pokazao, koliko je ono bitno za  ekonomski razvoj, nacionalnu bezbjednost i otpornost na spoljne autoritarne uticaje.

Članovi Regionalne platforme , u Zagrebu su predstavili  svoj prvi Izveštaj o dobrom upravljanju u SEE koji se fokusira na dvije najizazovnije tačke: integritet sistema javnih nabavki i upravljanje energetskim sektorom. Panelisti su došli i do zaklučka da je nedostatak povjerenja u javne institucije, odgovoran za nisku stopu vakcinisanih protiv COVID-19. Zajednička teza je i da su u vrijeme pandemije, neke kompanije imale koristi od evidentne monopolizacije ugovora o nabavkama u medicinskom sektoru.

Takođe, Regionalna platforma za javno-privatno partnerstvo za dobro upravljanje organizovala je jednodnevnu ljetnju školu 8. juna 2022. godine u Zagrebu, na kojoj je pojašnjeno kako se podaci o javnim nabavkama i kompanijama mogu koristiti za otkrivanje potencijalnih rizika od korupcije. Prikazano je i koliko je korisno kombinovanje ekspertskih procjena sa bazama podataka, a obuka je završena praktičnim vježbama u manjim grupama, u kojima su učesnici imali priliku da diskutuju i kreiraju sopstvene metodologije i indikatore procjene rizika od korupcije.