Procedura je kultura

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva Vladu Crne Gore da umjesto usvajanja teksta temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) pokrene interne i eksterne procedure i utvrdi predlog teksta na način koji je primjeren demokratskim društvima.

Za izbor ove Vlade je potrošena ogromna društvena energija, njeno je formiranje zahtijevalo dosta rada i napora, i rušenje proklamovanog političkog koncepta, nakon samo nekoliko mjeseci, bi proizvelo izrazito negativan politički efekat.

Takođe, značajno bi se umanjila mogućnost da se iskoristi otvorena prilika za konačnu deblokadu našeg  EU puta. Mnogo vjerovatnije, umjesto rada na EU integraciji, ušli bismo u novi krug politikantstva i stvaranja boljih političkih pozicija pred predstojeće izbore.

Potrebno je mnogo ozbiljnije organizovati rad u vladinoj radnoj grupi koja treba da pripremi tekst ugovora.  “Procedura je kultura” i ovu demokratsku maksimu moraju imati na umu svi važni donosioci odluka na našoj političkoj sceni. Nadamo se da procedure ove Vlade neće biti jednako “kulturne” kao i mnogim Vladama prije nje.

Dalje, Vlada nije organizovala bilo kakav oblik javne rasprave ili komunikacije sa stručnom javnošću, što je, bez obzira na legislativu, u ovakvim momentima dužna da uradi svaka vlast koja sebe smatra evropskom. Sedmica ili dvije dodatnih razgovora i konsultacija ne bi bio period koji može ugroziti potpisivanje, ali bi za Crnu Goru bila važna prilika da se izbjegnu neželjeni scenariji.

Sada se nalazimo u situaciji da, umjesto stručnih tijela i institucija, Vlada arbitrira o istorijskim činjenicama. Da dekretima, tj. ugovorima uvrđuje istorijske istine, što opet nije karakteristika evropskih vlada.

Takođe, niti jedna Vlada pa ni ova, nema pravo da pitanje uvođenja vjeronauke u naše škole rješava ugovorom sa bilo kojom vjerskom zajednicom, pa ni sa SPC. Ovo predstavlja značajan udar na sekularnost države i društva. Ukoliko to neko ipak želi raditi, postoje za to predviđene zakonske procedure, a one nijesu vezane za temeljni ugovor. CDT pozdravlja izjavu ministra prosvjete da religija mora napustiti naše škole i da nije za uvođenje vjeronauke. Međutim, ovaj ugovor se potpisuje na duži vremenski period i neki budući manje prosvijećeni ministar ovu odredbu u predlogu ugovora, itekako može zloupotrijebiti.

Na kraju, u predlogu postoje jezičke i pravne zamke koje nijesu dopuštene u dokumentima ovog tipa. Više puna ponovljena fraza “u skladu sa pravnim poretkom države” se mora zaista i dosljedno primijeniti kako ne bi postojao utisak da te “nedoumice” zapravo i postoje jer se želi da ovaj ugovor bude “uputstvo” za buduće promjene “pravnog poretka” koje bi vodile u dalju klerikalizaciju društva.

Zato pozivamo na racionalnost, na vraćanje procedurama i dobronamjernim razgovorima i unutar Vlade i između Vlade i važnih društvenih činilaca.

Još uvijek postoji prilika da se ovaj problem riješi na način koji će biti prihvatljiv svim akterima u Crnoj Gori i koje neće ostaviti trajne posljedice na naš EU put. Tamo gdje ima stvarne političke volje i demokratskog kapaciteta ovakva pitanja mogu biti riješena u skladu sa interesom cjelokupnog društva.

Društvo koje nema donosioce odluka sa vizijom i kapacitetom za rješavanje teških pitanja biće osuđeno sa stagnaciju, nemaštinu i sukobe. Nadamo se da se to Crnoj Gori neće još jednom desiti.

Milica Kovačević, programska direktorica CDT-a