Povucite predlog za odlaganje izbora 

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva parlamentarnu većinu da povuče predlog za odlaganje lokalnih izbora u dijelu crnogorskih opština kroz izmjene prelaznih odredbi Zakona o lokalnoj samoupravi, jer je i nezakonit i neustavan. 

Ukoliko se ovakav zakon usvoji, CDT će Ustavnom sudu podnijeti inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti ovog člana i tražiti da ga stavi van pravne snage. 

Ideja objedinjavanja izbora je od početka javne diskusije imala podršku CDT-a, ali smo nekoliko puta skretali pažnju da je ovaj modalitet za ovu promjenu pogrešan i opasan. Takođe, izvorna ideja je predviđala da se svi lokalni izbori održe u jednom danu, a ne samo izbori u dijelu crnogorskih opština. 

Predložena izmjena je direktno suprotna Zakonu o izboru odbornika i poslanika (ZOIP), kojim je propisano da mandat odbornika traje četiri godine i nije predviđena mogućnost produženja mandata. Ustavom je predviđeno da je za usvajanje ZOIP-a potrebna dvotrećinska većina, čime ustavotvorac izdvaja ovaj zakon u grupu posebno važnih propisa za koji traži izuzetno visoku podršku. 

Zbog toga je odlaganje izbora na ovaj način u suprotnosti i sa Ustavom Crne Gore koji definiše princip ustavnosti i zakonitosti kroz ustanovljavanje hijerarhije pravnih akata. 

Ova promjena bi bila i izuzetno politički opasna jer bi, ukoliko slijedimo logiku predlagača, lokalni izbori mogli biti odloženi kad god to neka većina u parlamentu poželi. Izbori su temelj demokratskog procesa, i njihovo održavanje u redovnim intervalima je fundamentalno pravo zapisano u međunarodnim dokumentima (Međunarodni pakt o ljudskim i građanskim pravima, Univerzalna deklaracija o građanskim pravima) kao obaveza demokratskih država. 

Međunarodno pravo dozvoljava derogaciju nekih prava u vanrednim situacijama, uz vrlo stroge zaštitne mehanizme kako bi se spriječile zloupotrebe. Odlaganje izbora može biti demokratski legitimno u različitim okolnostima, uključujući slučajeve prirodnih katastrofa ili humanitarnih kriza, kada postoji prijetnja po život, bezbjednost i zdravlje ljudi. 

Sve što se dešavalo od početka “rješavanja” ovog pitanja je čisto politikanstvo. Zvuči gotovo nevjerovatno, ali predlozi partija o ovom pitanju su tekli sljedećim tokom: prvo su se svi saglasili da to treba uraditi kroz promjenu Zakona o izboru odbornika i poslanika, što zaista jeste jedini ispravan put. Onda se, pred izbore na Cetinju, dio partija na tadašnje vlasti dosjetio da to uradi na nezakonit način kroz promjene Zakona o lokalnoj samoupravi. Onda su oni koji su se tome žestoko protivili u slučaju Cetinja, bili za to u slučaju Berana, a oni koji su to zagovarali u slučaju Cetinja bili protiv toga u slučaju Berana. Nakon toga je predsjednik države vratio na ponovno odlučivanje zakon za koji je glasala njegova partija, a na ponovno glasanje se čeka zbog blokade Skupštine. Onda je iscjepkao lokalne izbore zakazivajući ih u tri sedmice zaredom. Na kraju se pojavila “spasonosna” ideja da se na ovaj način riješi pitanje održavanja izbora u jednom danu. 

Pozivamo političke aktere da prestanu sa političkim igrama ovog tipa, da uozbilje način vođenja politike i donesu odluku o održavanju svih lokalnih izbora u jednom danu u inkluzivnom procesu i na zakonit način. 

Biljana Papović,
Zamjenica izvršnog direktora CDT-a