Nasiljem do zadate društvene uloge žene

Nasiljem do zadate društvene uloge žene

07/03/2022

Umjesto prigodne čestitke za praznik, Centar za demokratsku tranziciju (CDT) u susret 8. martu skreće pažnju na rastući problem nasilja nad ženama a naročito onih koje aktivnije učestvuju u politici i poziva nadležne institucije na odlučnu akciju kojom bi se ovaj problem stavio pod kontrolu.

Žene u Crnoj Gori koje su uspjele da prevaziđu prepreke neprijateljskog političkog i ekonomskog okruženja i zadatih društvenih uloga i iskorače u javno i političko danas su suočene sa političkim nasiljem koje, ni u približnoj mjeri, ne pogađa njihove muške kolege.

Kulminacijom nasilja u javnom diskursu u prethodnih par godina posebno su pogođene žene, političarke, novinarke, aktivistkinje. One su izložene nasilju koje nije motivisano samo političkim razlikama, već čiji je cilj da ih degradiraju kao žene i isključe iz učešća u političkom i javnom životu.

U javnoj sferi, a naročito na društvenim mrežama, žene su sve više izložene mizoginiji i seksizmu, ali i posebnoj vrsti orkestriranih kampanja difamacije, ponižavanja i diskreditacije.

Samo u prethodnoj godini CDT je zabilježio više desetina kampanja na društvenim medijima čiji je cilj bio da  omalovaže, ućutkaju i zastraše političarke i žene koje su se uopšte usudile da učestvuju u javnom životu.

Njihova aktivistička potreba je kontinuirano izlagana podsmijehu i osudi za „miješanje u sve“. Njihova predanost i gorljivost u odbrani svojih stavova diskreditovani su kao iracionalnost i histerija. Vrijednost njihove žustre argumentacije je umanjivana mizoginim lekcijama o lijepom ponašanju.

Njihova uvjerenja su označavana raznim sinonimima za ludilo i etiketama koje nijesu dobijale njihove muške kolege. Njihove godine, frizure, odjevne kombinacije i fizički izgled bili su predmet najvulgarnijih seksističkih napada – u riječi ili karikaturi.

Dopustili smo kao društvo da anonimna ekstremizovana gomila odlučuje koga će isključiti iz javnog života. A njihova meta češće od drugih bile su žene.

Ovo stanje kompromituje temeljne principe demokratije jer ženama uskraćuje pravo da na ravnopravnim osnovama i slobodno učestvuju u političkom i javnom životu.

Zbog toga pozivamo političke lidere i nosioce javnih funkcija da zauzmu čvrst stav protiv mizoginih napada usmjerenih na žene.

Pozivamo tužilaštvo da konačno preduzme odlučne korake na suzbijanju diskriminacije, mržnje i netrpeljivosti motivisane rodnim predrasudama.

Pozivamo institucije nadležne za regulaciju medija da dosljedno i strogo sankcionišu svako ispoljavanje nasilja i diskriminacije nad ženama u medijima.

Pozivamo poslanike i poslanice da u predstojećoj izbornoj reformi posebnu pažnju posvete regulaciji seksističkog jezika i govora mržnje u kampanjama i zaštite žene kandidatkinje od nejednakosti i zastrašivanja u izbornom procesu.

Pozivamo organe javne vlasti da usvoje nove ili revidiraju postojeće etičke kodekse kako bi se dosljedno sankcionisali govor mržnje i mizogini istupi nosilaca javnih ovlašćenja, javnih funcionera i državnih i lokalnih službenika i namještenika.

Milica Kovačević

programska direktorica CDT-a