Objaviti sve detalje političkog sporazuma

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva političke aktere koji čine ili podržavaju manjinsku vladu da objave sve detalje političkog sporazuma o formiranju 43. Vlade Crne Gore čim oni budu usaglašeni, i na taj način naprave raskid sa prethodnim lošim praksama, te demonstriraju transparentan način vođenja politike.

Političke snage koji čine novi aranžman moraju napraviti presedan koji će zaista značiti okretanje ka drugačijem načinu vođenja politike. Posljednjih godina naše društvo uči nove demokratske lekcije, a ovo jeste jedna od najvažnijih.

U okolnostima kada vlast formiraju politički subjekti sa ideološkim i programskim razlikama, oni između kojih ne postoji povjerenje, te kad se vlade formiraju na atipičan način (manjinska, koncentraciona…) od posebne je važnosti da građani budu upoznati sa dogovorom o svim važnim pitanjima, principima i ciljevima.

Zato pored političkih načela i programskih ciljeva i aktivnosti, sastavni dio i ovog političkog sporazuma treba da budu i konkretni aranžmani o raspodjeli vlasti i funkcija unutar resora, institucija i državnih kompanija.

Oni koji se predstavljaju za evropske snage moraju se i evropski ponašati. Primjeri o tome kako ozbiljan politički/koalicioni sporazum treba da izgleda postoje u svim demokratskim zemljama, a mi ih upućujemo na recentni primjer iz Njemačke. Tako se formiraju evropske vlade i tako su odgovorne evropskim društvima.

Građani imaju pravo da znaju da li se stranke za koje su glasali drže svojih političkih principa i da li su dosljedni svojim izbornim obećanjima, i da na osnovu toga cijene jesu li  njihova očekivanja iznevjerena.

Rad prethodne Vlade nije obilježio ozbiljan sporazum o programskim i političkim principima, već jedan politički pamflet praćen tabelama sa raspodjelom plijena „po dubini“. Nadamo se da ovaj model tabela, za čije autorstvo niko nije htio preuzeti odgovornost ali je primjena bila striktna, predstavlja način vođenja politike sa kojim je neophodno napraviti diskonitinuitet isto kao i sa načinom vladanja odlazeće vlade.  Neslavan završetak ove vlade nam govori da sve što nije postavljeno na zdravim demokratskim principima prije ili kasnije izgubi političku relevantnost, a posljedice takvih aranžmana građani osjećaju godinama nakon njega.

Nadamo se da je nova većina svjesna ovih opasnosti i da ih neće ponoviti.

Milica Kovačević

Programska direktorica CDT-a