Pandemija dodatno ugrozila održivost nevladinih organizacija

Pandemija koronavirusa negativno je uticala na organizacije cvilnog društva (OCD) a njihova finansijska održivost ostaje najveći problem, pokazalo je istraživanje Centra za demokratsku tranziciju (CDT).

CDT je i ove godine objavio Indeks održivosti OCD koji procjenjuje okruženje u kojem se razvija civilni sektor u regionu Centralne i Istočne Evrope i Evroazije. Indeks ističe prednosti i nedostatke ambijenta za razvoj organizacija civilnog društva. Svaka dimenzija se ocjenjuje skalom od sedam bodova u kojoj 1 označava vrlo napredan, a 7 nizak nivo razvoja.

Kako je na predstavljanju Indeksa saopštila zamjenica programskog direktora CDT-a, Milena Gvozdenović, ocjena održivosti razvoja civilnog društva u Crnoj Gori u 2020. godini iznosi 4.

“Kada su u pitanju pojedinačne oblasti, najbolje je ocijenjeno pravno okruženje i uslovi za zagovaranje iznosi (3.5). Infrastruktura koja podržava sektor iznosi dobila je ocjenu 3.6. Lošije ocjene su u oblasti pružanja usloga (4), javnog imidža (4.2.) i organizacionih kapaciteta organizacija (4.3). I ove godine najslabije je ocijenjena finansijska održivost civilnog društva i to indeksom od 4.8”, kazala je Gvozdenović.

Ukazala je da je, prema podacima Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, u Crnoj Gori registrovano 6.043 nevladinih organizacija, a od toga je 5.703 udruženja, 118 stranih nevladinih organizacija i 222 fondacije. U 2020. godini je upisano 306 novih NVO, a obrisano je njih 16.

“Pandemija koronavirusa koja je pogodila cijeli svijet se negativno odrazila i na rad OCD, a najviše su pogođenje oblasti poput pružanja usluga i organizaciono upravljanje OCD-a.  Organizacije su bile primorane da odlažu ili prilagođavaju aktivnosti a dodatno ih je otežalo i odsustvo stabilnog finansiranja”, rekla je Gvozdenović.

“Pandemija je donijela otpuštanja zaposlenih, onemogućavala realizaciju aktivnosti i obustavila pružanje servisa. Uz to, nijedan od tri paketa mjera koje je Vlada u 2020.godini donijela za pomoć ekonomiji za borbu protiv posljedica kovid krize – nije obuhvatio nevladin sektor”, dodala je.

Iako je u Crnoj Gori došlo do promjene vlasti, kazala je Gvozdenović, ostali su problemi u odnosima između Vlade i nevladinog sektora.

“Novi premijer je u eskpozeu naglasio važnost partnerstava sa nevladinim organizacijama i najavio poboljšanje ambijenta za djelovanje NVO kroz unapređenje strateškog i normativnog okvira i suštinsku promjenu učešća NVO u procesu donošenja odluka. Međutim, glas NVO-a i dalje nije dovoljno uvažen, a dinamika sprovođenja konkrusa za finansiranje NVO u 2021. godini je pokazala da obezbjeđivanje uslova za rad NVO-a nije prioritet novoj Vladi”, kazala je ona.

Predstavnici nevladinog sektora su, tokom predstavljanja Indeksa, ukazali na probleme sa kojima se susreću, naročito u doba pandemije, i istakli da je zbog kašnjenja sprovođenja konkursa dodatno ugrožena njihova finansijska stabilnost.

Takođe, naglasili su da pandemije ne utiče samo na način funkcionisanja već da može uticati i na teme kojima će se organizacije civilnog društva baviti.

Detalji dostupni na: https://www.nvoindeks.cdtmn.org/.