Odbor da prati nedozvoljena uplitanja i učinak Vlade u njihovom suzbijanju

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) uputio je Skupštini Crne Gore Nacrt Odluke o obrazovanju Odbora za praćenje stranog uplitanja u demokratske procese kojom se predlaže da to tijelo, između ostalog,  prati eventualna strana uplitanja u sve demokratske procese u Crnoj Gori, da daje konkretne predloge i mjere kao odgovor na njih i prati učinke Vlade u suzbijanju nedozvoljenog uplitanja.

Izvršni direktor CDT-a, Dragan Koprivica je, u pismu upućenom predsjedniku Skupštine Aleksi Bečiću i predsjednicima poslaničkih klubova, istakao da su neki od poslanika u javnim nastupima o ovoj temi iskazali očekivanje da od CDT-a dobiju detaljno formulisan predlog, i da je CDT,  u duhu dobre komunikacije, pripremio konkretan nacrt odluke o formiranju Odbora, da bi se izjašnjavanje o njemu moglo kvalitetno i obaviti.

On je predsjednika parlamenta i šefove Klubova poslanika pozvao da omoguće da se ova inicijativa razmotri na nekoj od sljedećih sjednica Kolegijuma predsjednika Skupštine kako bi se članovi ovog tijela mogli izjasniti o njoj i eventualno nastaviti proceduru u pravcu formiranja ovog Odbora.

“Pozitivno izjašnjavanje Skupštine o našem predlogu bila bi poruka da se crnogorske institucije počinju ozbiljno baviti pitanjem otpornosti demokratskih procesa”, naveo je Koprivica.

Novi saziv Skupštine, kako je dodao, treba biti mjesto za kreiranje političkog konsenzusa za rješavanje pitanja koja opterećuju i dijele naše društvo i za jaču kontrolu izvršne vlasti u svim oblastima, pa i ovoj.

“Takođe, osnivanje odbora i njegov aktivan rad bila bi jasna politička poruka da se Skupština, kao najvažnije političko tijelo, ne miri sa narušavanjem demokratskih procesa, bez obzira na to od koga ono dolazilo”, saopštio je Koprivica.

CDT je, pored predloga da Odbor prati eventualna strana uplitanja u demokratske procese koji se odigravaju u Crnoj Gori, predložio da to stalno tijelo utvrdi moguća područja za koja bi bile potrebne zakonodavne i nezakonodavne mjere koje mogu dovesti do efikasnog odgovora na sistemsko ugrožavanje demokratskih procesa ne dovodeći pritom u pitanje ključne političke i medijske slobode.

Takođe, predlaže se da odbor razmatra predloge zakona koji regulišu oblasti u kojima postoji rizik od negativnog stranog uplitanja u demokratske procese.

„Da razmatra slučajeve pojave stranog uplitanja u demokratske procese, da predlaže zaključke za dalje djelovanje Skupštine u ovoj oblasti, da prati učinke Vlade Crne Gore na polju suzbijanja nedozvoljenog stranog uplitanja“, navodi se u nacrtu koji je CDT uputio parlamentu.

CDT takođe predlaža da Odbor daje konkretne predloge i mjere kao odgovor na prijetnje koje mogu imati političke, ekonomske, socijalne i druge posljedice za crnogorske građane.

„I da ostvaruje kontakte za svim relevantim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama koje se bave ovim temama, te medijima i privatnim sektorom, kako bi se podigao nivo razumijevanja o ulozi, dužnosti i odgovornosti tih tijela u borbi protiv vanjskog uplitanja a da se pritom ne dovede u pitanje sloboda izražavanja“, navodi se u Nacrtu.

Odbor bi, prema predlogu, trebalo da ima predsjednika/cu, zamjenika/cu predsjednika/ce i 11 članova koji bi se birali prema zastupljenosti poslaničkih klubova u parlamentu.