Glasaj slobodno: Da bude miran izborni dan u Nikšiću

Glasaj slobodno: Da bude miran izborni dan u Nikšiću

13/03/2021

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva sve nadležne organe i aktere lokalnih izbora u Nikšiću  da sjutra ostave po strani političke razlike te da se posvete i podrže zakonito i bezbjedno sprovođenje izbornog postupka. Suština izbornog procesa mora biti pravo građana na slobodan politički izbor, koje se može ostvariti samo u zakonitom, fer i mirnom izbornom danu.

Nikšićanke i Nikšićane podsjećamo na njihovo pravo da glasaju po svom ubjeđenju. Niko nema pravo da nedozvoljenim sredstvima utiče na izbor građana/ki da li će izaći na izbore i za koga će glasati. Moć je u rukama građana/ki, oni su sami iza glasačkog paravana i tamo slobodni da podrže koga god žele.

Takođe, pozivamo sve građane/ke, a naročito one na bolničkom liječenju ili u samoizolaciji, kojima bi, eventualno, bilo onemogućeno da ostvare pravo glasa, da to odmah prijave Opštinskoj izbornoj komisiji (OIK) ili CDT-u. Biračko pravo se mora enegrično zaštititi i nadamo se da se niko neće usuditi da naruši suštinu izbornog procesa.

OIK, birački odbori, tužilaštvo, policija i svi učesnici u procesu su dužni voditi računa prije svega o interesima i sigurnosti građana/ki, a ne samo interesima političkih subjekata. Nema demokratskih izbora ako se birači ne osjećaju bezbjedno, pa je policija odgovorna da se svi zaista i osjećaju tako.

Pozivamo izborne liste, medije i sve druge aktere procesa da se uzdrže i od objavljivanja neprovjerenih i nepouzdanih informacija i/ili izbornih rezultata kako bi se izbjeglo podizanje tenzija u gradu.

Svako ko drži do demokratskih vrijednosti i pravila uzdržaće se i od proslava koje na bilo koji način mogu poremetiti izbornu atmosferu ili provocirati neistomišljenike.

Još jednom pozivamo sve aktere izbornog procesa, da isprave dosadašnju lošu praksu i da u toku izbornog dana u potpunosti i u svakom trenutku poštuju epidemiološke mjere zaštite. Nadamo se da su i njima, zdravlje građana/ki i njihovi životi bitniji od procenta osvojenih glasova ili potrebe da se proslavi izborni uspijeh.

Nikšićanke i Nikšićani, glasajte slobodno!

Kampanju Glasaj slobodno podržava Britanska ambasada Podgorica.

Izvršni direktor CDT-a

Dragan Koprivica