Glasaj slobodno: Državno nije partijsko!

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) sprovodi kampanju “Glasaj slobodno” usmjerenu ka građankama i građanima Nikšića, kako bi promovisao neprikosnoveno pravo na slobodan politički izbor.

Cilj kampanje je da građane/ke podsjeti na njihovo pravo da glasaju po svom ubjeđenju te da niko nema pravo da nedozvoljenim sredstvima utiče na njihov izbor.

Novim promotivnom spotom podsjećamo da je zakonom zabranjeno korišćenje državne imovine u izborne svrhe. Za ovo djelo je zaprijećena kazna zatvora do pet godina.

 

U Nikšiću se, kao nebrojeno puta do sada, može vidjeti da državni i opštinski funkcioneri ne prave razliku između partijskih i javnih dužnosti, odnosno da nastavljaju vođenje funkcionerskih kampanja, u radno vrijeme. A to je zakonom zabranjeno državnim službenicima i javnim funkcionerima, sa izuzetkom poslanika i odbornika. Međutim, ponovo izostaju sankcije za ovakvo ponašanje.

Građani/ke su nam u više navrata prijavili sumnje da se u Nikšiću zloupotrebljava državna imovina u izborne svrhe, da se opštinske prostorije koriste kao partijske, kao i da se u kampanji koriste službena vozila. Ove smo prijave dostavili Agenciji za sprječavanje korupcije i očekujemo njihov odgovor i reakciju na ove navode.

Na sajtu CDT-a (https://www.izbori.cdtmn.org/) je postavljena aplikacija pomoću koje građani/ke mogu poslati prijave u slučaju da su im ugrožena vitalna prava u toku izbornog procesa ili ako su primijetili zloupotrebe u izbornom procesu.

Nikšićanke i Nikšićani, glasajte slobodno!

Kampanju Glasaj slobodno podržava Britanska ambasada Podgorica.

Milena Gvozdenović

Članica izvršnog odbora CDT-a