Glasaj slobodno: Bez ucjena!

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) je pokrenuo kampanju “Glasaj slobodno” usmjerenu ka građankama i građanima Nikšića, kako bi promovisao neprikosnoveno pravo na slobodan politički izbor.

Cilj kampanje je da građane/ke podsjeti na njihovo pravo da glasaju po svom ubjeđenju te da niko nema pravo da nedozvoljenim sredstvima utiče na njihov izbor.

Ovim promotivnom spotom podsjećamo da su zakonom zabranjene ucjene i prijetnje biračima. Za ova djela je zaprijećena kazna zatvora do tri godine.

 

Očekujemo da tužilaštvo i policija saopšti da li se u Nikšiću vrše pritisci i ucjene birača. Da li postoje nezakoniti uticaji na opredjeljenje birača? Da li su tačni navodi da organizovane kriminalne grupe u Nikšiću vrše zastrašivanje građana/ki?

Ćutanje državnih organa znači odobravanje. Ćutanje znači da se u Nikšiću ne dešava ništa posebno niti neuobičajeno, pa ni nezakonito.

Podsjećamo da je na sajtu CDT-a (https://www.izbori.cdtmn.org/) postavljena aplikacija pomoću koje građani/ke mogu poslati prijave u slučaju da su im ugrožena vitalna prava u toku izbornog procesa ili ako su primijetili zloupotrebe u izborne svrhe.

Niko ne može znati niti provjeriti za koga su birači glasali.

Nikšićanke i Nikšićani, glasajte slobodno!

Kampanju Glasaj slobodno je podržala Britanska ambasada Podgorica.

Milena Gvozdenović

Članica izvršnog odbora CDT-a