Glasaj slobodno: Bez stranih uticaja

CDT je pokrenuo kampanju “Glasaj slobodno” usmjerenu ka građankama i građanima Nikšića, kako bi promovisao neprikosnoveno pravo na slobodan politički izbor.

Cilj kampanje je da građane/ke podsjeti na njihovo pravo da glasaju po svom ubjeđenju te da niko nema pravo da nedozvoljenim sredstvima utiče na njihov izbor.

Finansiranje izbornih kampanja iz inostranstva, ciljane medijske i dezinformativne kampanje i direktno uključivanje drugih država i njihovih zvaničnika u izbornu kampanju narušavaju demokratski legitimitet izbora.

Ministarstvo vanjskih poslova treba da nam kaže da li je na djelu nedozvoljeno miješanje zemalja iz regiona u izborni proces u Nikšiću? Da li je ponašanje državnih i partijskih zvaničnika iz inostranstva protivno diplomatskim konvencijama i dobrim običajima?

Takođe, Agencija za elektronske medije treba da saopšti da li postoji nedozvoljeni uticaj medija iz okruženja na opredjeljenje građana i građanki Nikšića? Da li postoje zakonski mehanizmi da se protiv te pojave djeluje?

Ćutanje državnih organa znači odobravanje. Ćutanje znači da se u Nikšiću ne dešava ništa posebno niti neuobičajeno, pa ni nezakonito.

Podsjećamo da je na sajtu CDT-a (https://www.izbori.cdtmn.org/) je postavljena aplikacija pomoću koje građani/ke mogu poslati prijave u slučaju da su im ugrožena vitalna prava u toku izbornog procesa ili ako su primijetili zloupotrebe u izborne svrhe.

Nikšićanke i Nikšićani, glasajte slobodno!

Dragan Koprivica
Izvršni direktor CDT-a