Glasaj slobodno: Prijavi zloupotrebe

Glasaj slobodno: Prijavi zloupotrebe

05/03/2021

CDT je pokrenuo kampanju “Glasaj slobodno” usmjerenu ka građankama i građanima Nikšića, kako bi promovisao neprikosnoveno pravo na slobodan politički izbor.

Cilj kampanje je da građane/ke podsjeti na njihovo pravo da glasaju po svom ubjeđenju te da niko nema pravo da nedozvoljenim sredstvima utiče na njihov izbor.

Podsjećamo da je u toku izborne kampanje zabranjeno:

• zapošljavanje u javnoj upravi

• otpis dugova za struju, vodu, komunalije

• korišćenje javnih prostorija za aktivnosti političkih partija

• korišćenje javne mehanizacije bez nadoknade

• finansiranje političkih partija iz nedozvoljenih izvora

Pozivamo Agenciju za sprječavanje korupcije da saopšti da li se u Nikšiću zloupotrebljavaju državni resursi u izborne svrhe. Da li se vodi funkcionerska kampanja, da li ima nezakonitog zapošljavanja, da li se socijalna pomoć nezakonito dodjeljuje? Da li je u Nikšiću potrošeno vise od 98 hiljada eura za kampanju koliko iznosi zakonski limit za troškove?

Na sajtu CDT-a (https://www.izbori.cdtmn.org/) je postavljena aplikacija pomoću koje građani/ke mogu poslati prijave u slučaju da su im ugrožena vitalna prava u toku izbornog procesa ili ako su primijetili zloupotrebe u izbornom procesu.

Nikšićanke i Nikšićani, prijavite zloupotrebe i glasajte slobodno!

Milena Gvozdenović
Koordinatorka Istraživačkog centra CDT-a