Početak kampanje “Glasaj slobodno”

Početak kampanje “Glasaj slobodno”

13/08/2020

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pokreće kampanjuGlasaj slobodnokako bi promovisali neprikosnoveno pravo građana na slobodan politički izbor. 

Cilj kampanje je da, u uslovima poljuljanog povjerenja, građane/ke podsjeti na njihovo pravo da glasaju po svom ubjeđenju te da niko nema pravo da nedozvoljenim sredstvima utiče na njihov izbor. 

Svakodnevno ćemo podsjećati državne organe da je njihov zadatak da u okviru svojih nadležnosti štite slobodu izbora građana.  

Građane/ke ćemo porukama u kampanji podsjetiti da je moć u njihovim rukama, da su sami iza glasačkog paravana i tamo slobodni da podrže koga kod žele, bez obzira na pritiske i ucjene. Niko ne može znati niti provjeriti za koga su birači glasali! 

Za razliku od 2016. godine, zbog epidemije, u toku ove kampanje nećemo priređivati javne događaje, niti pokretati memorandume o saradnji na ovom polju sa nadležnim državnim institucijama niti političkim partijama. 

Ali ćemo ih, naravno, zato pozvati da kroz svoje kanale komunikacije i javne nastupe ohrabre građane/ke da na ovim izborima štite svoja biračka i građanska prava. Zato očekujemo aktivnu ulogu u ovom pravcu od strane Ustavnog suda, Tužilaštva, Ministarstva unutrašnjih poslova, Državne izborne komisije, Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i sve učesnike u političkoj utakmici. 

Za nas je veoma važno da ove poruke dođu do što većeg broja građana/ki. Zato pozivamo i medijske kuće, NVO, i svjesne i aktivne pojedince/ke da nam pomognu da porukaGlasaj slobodno!” dođe do što većeg broja ljudi. 

U okviru kampanje biće pripremljeno i 8 promotivnih spotova sa porukama koje treba da motivišu građane da slobodno izraze svoju volju na predstojećim izborima. Oni će biti emitovani na društvenim mrežama, portalima i TV stanicama. 

Ključne poruke kampanje su #bezkupovine, #bezucjena, #bezunistavanja, #jednomiusvojeime, #bezprljavognovca i #državnonijepartijsko koje u stvari predstavljaju suštinu zakonskih odredbi koje tretiraju krivična djela protiv izbornih prava. 

Pored ovoga, na sajtu CDT-a www.cdtmn.org je postavljena aplikacija pomoću koje građani/ke mogu poslati prijave u slučaju da su im ugrožena vitalna prava u toku izbornog procesa ili u slučaju zloupotreba u izbornom procesu. 

Pozivamo građane i građanke da se masovno priključe našoj kampanji kako bi ove poruke ohrabrenja došle do što većeg broj ljudi.