Konkurs za mlade dizajnere

Konkurs za mlade dizajnere

21/04/2020

U znak sjećanja na pad Berlinskog zida i početak raspada Jugoslavije, CDT, sa partnerima iz šest zemalja Evropske Unije i Zapadnog Balkana, u okviru program “Evropa za građane – evropsko sjećanje”, uz podršku Evropske komisije, realizuje projekat “1989-2019: 30 godina od pada Berlinskog zida”.

U sklopu projekta pokrenut je javni dijalog o 1989. i njenim refleksijama na ujedinjenu Evropu i bivše jugoslovenske države.

Želimo da ispričamo jednu drugačiju priču o 1989. u Evropi i Crnoj Gori.

Kroz set različitih javnih događaja, tribina, predavanja, izložbi želimo da pokrenemo debatu o tome zašto se u bivšoj Jugoslaviji desilo spajanje nacionalnog i neonacionalistickog.

Cilj nam je da se kroz ovu našu akciju poveže što više ljudi i kroz otvoren dijalog da dodatni doprinos afirmaciji i razvoju evropskih vrijednosti.

CDT ovaj konkurs realizuje u saradnji sa Fakultetom likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore.

Pravo učešća na konkursu imaju grafički dizajneri/ke, studenti/kinje dizajna i arhitekture, vizuelni umjetnici/ce, fotografi/kinje, arhitekte/ice iz Crne Gore, do 30 godina starosti.

Svaki učesnik ili grupa može da prijavi 2 plakata.

Prijavom na ovaj konkurs, prihvatate da CDT može da koristi odabrane plakate u promotivne svrhe projekta i navedene izložbe.

CDT će dodijeliti tri novčane nagrade:

I nagrada-300 €
II nagrada-200 €
III nagrada-100 €

Za 20 najboljih odabranih plakata, u Podgorici će biti organizovana izložba. Od radova odabranih za izložbu, 10 će se odnositi na evropski kontekst pada Berlinskog zida, a 10 na jugoslovenski/crnogorski kontekst 1989. godine.

Žiri: Ana Matić, Zdravko Delibašić, Tatjana Koprivica

Prijave su otvorene do 15. maja 2020 godine u 20 h.

Uz popunjenu prijavu, plakate dostaviti na e-mail 1989exh@gmail.com.

U nastavku je prijavni formular: