Prvi sastanak partnera u Podgorici

Prvi sastanak partnera u Podgorici

26/09/2019

Predstavnici organizacija Udruge Falis (Hrvatska), “HMM…” (Srbija) Central European Heritage (Mađarska), European Projects Association (Belgija), CEMAS Research Center for International Cooperation of Sapienza University of Rome (Italija), Centre for International Relations (Poljska) i Centra za demokratsu tranziciju CDT (Crna Gora) koje sprovode projekt “ 30 godina od pada Berlinskog zida – značaj i naučene lekcije” organizovali su sastanak u Podgorici od 13. do 15. septembra.

Cilj sastanka je bio da se svi partneri upoznaju sa dinamikom sprovođenja projekta, kao i sa obavezama, tehničkim i administrativnim detaljima.

Kao rezultat ovog projekta, CDT je sa partnerima kreirao plan rada na projekta, precizirao uloge koje partneri imaju, pripremio sadržaj svih planiranih aktivnost, kao i potpisao Memorandum o saradnji.

Sastanku je prisustvovalo šest predstavnika partnerskih organizacija i šest predstavnika CDT-a.