Region i EU – iz ugla civilnog društva

Region i EU – iz ugla civilnog društva

29/05/2019

Video priča “Demokratija bez institucija – novi balkanski izum” prikazuje glavne probleme sa kojima se suočavaju  Crna Gora, Srbija, Sjeverna Makedonija i Bosna i Hercegovina tokom ispunjavanja političkih kriterijuma u ključnim oblastima za pregovore sa EU.

Aktivisti nevladinog sektora iz Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine govorili su o problemima ovih zemalja u oblasti izbora, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, pravosuđa, medijskih sloboda i reforme javne uprave.

Proces evropskih integracija u ovim zemljama formalno napreduje, a zadaci se ispunjavaju sa manjim ili većim uspjehom.

Međutim, u najznačajnijim oblastima za demokratiju jednog društva efekti ovog procesa nijesu ni zadovoljavajući ni ohrabrujući.