Optimizacija ne smije biti formalnost

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva Vladu da ne usvoji Plan optimizacije javne uprave dok se on značajno ne poboljša, dok se ne usvoje naše primjedbe i primjedbe drugih institucija i dok ne ispuni svoju svrhu i da precizne odgovore – koliki je optimalan broj zaposlenih u javnoj upravi, gdje postoji višak, a gdje manjak zaposlenih i kako će se taj broj zaista optimizovati.

Proces optimizacije broja zaposlenih u javnom sektoru je ključni segment reforme javne uprave koji se sprovodi kako bi imali efikasnu i ka građanima usmjerenu državnu administraciju.

Međutim, u tom procesu smo do sada primijetili značajne nedostatke i propuste, a otpori ovoj reformi su očigledni i na centralnom i na lokalnom nivou.

Podsjećamo da je Strategijom reforme javne uprave i njenim Akcionim planom planirano da se do 2018. godini broj zaposlenih na centralnom nivou smanji za tri odsto, a na lokalnom za pet odsto, dok bi do 2020. na centralnom nivou trebalo smanjiti pet odsto, a na lokalnom deset.

Prošle godine su određene polazne vrijednosti po kojima je ukupan broj zaposlenih na centralnom nivou 39.306, a na lokalnom 12.174.

Nakon 11 mjeseci koliko su predstavnici različitih institucija izrađivali Plan optimizacije, nijesmo dobili dokument koji definiše jasan put za potrebne promjene, ne analizira specifičnosti organa, nema podataka o potrebama pojedinačnih institucija, niti sadrži finansijsku procjenu sredstava koja su potrebna za njegovu realizaciju.

Takođe, predložene mjere i aktivnosti za rješavanje ovog problema su pripremljene na taj način da sa velikom sigurnošću možemo tvrditi da neće dovesti do zacrtanog cilja – stvarne optimizacije broja zaposlenih u upravi.

Posebno zabrinjava to što prioritetne politike Vlade nijesu usklađene, već su u koliziji, pa je u godini kad je Strategijom predviđeno smanjenje broja zaposlenih, usvojen Kadrovski plan Vlade za 2018. kojim se predviđa povećanje broja zaposlenih za 1,79% (704 službenika i namještenika).

CDT smatra da je za uspješno sprovođenje ovog procesa neophodna politička volja, kao i odlučna akcija svih institucija.

Bez ozbiljnog plana, proces optimizacije će se svesti na puku formalnost, a reforma javne uprave će biti sve dalja od suštinskog cilja – stvaranja efikasne, odgovorne i transparentne državne administracije.