Kino aktivizam: Amarkord

Noći evropskog filma, koje su tokom marta i aprila organizovane na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, završene su sinoć projekcijom filma “Amarkord”.

“Amarkord” je bio inspiracija studentima da nakon projekcije diskutuju o ključnim događajima koji su se desili u Evropi u posljednjih 100 godina.

Podsjetili su se 1968. godine koja je donijela pobunu studenata i pokrenula pitanja ograničenja slobode ličnosti.

U slučaju Felinija, superstara evropskog filma,  u “Amarkord” nakon ‘68, pratimo film koji se tematski fokusira na naslov “Nostalgija, seksualnost i politika”.

Amarkord pruža nezaboravne slike jednog uspavanog provincijskog
gradića u Italiji.

Felini kombinuje nostalgična shvatanja iz sopstvenog djetinjstva sa krajnje oštrom osudom italijanskog konformizma tokom fašističke vladavine.

Veče filma je organizovano u okviru projekta “Evropski horizonti 1917. godine – značaj i naučene lekcije”.

Tekst je urađen u okviru projekta “Evropski horizonti 1917. godine – značaj i naučene lekcije” koji je finansijski podržala Evropska komisija kroz program Evropa za građane. Sadržaj je isključiva odgovornost Centra za demokratsku tranziciju i ni na koji način ne odražava stavove donatora.