Objaviti izvještaje o finansiranju

CDT apeluje na predsjedničke kandidate da ispoštuju rok za dostavljanje privremenih izvještaja o finansiranju (10. april), a na Agenciju za sprječavanje korupcije (ASK) da ove izvještaje objavi u zakonskom roku (11. april).

Takođe, pozivamo ASK da odmah nakon isteka roka za predaju javno obznani koji su kandidati predali izvještaje u skladu za zakonskim rokom.

Predsjednički kandidati su dužni da pet dana prije dana održavanja izbora dostave ASK privremene izvještaje o troškovima izborne kampanje, a ASK ih je dužna objaviti u roku od 24h. Zaprijećena prekršajna kazna za predsjedničkog kandidata koji ne ispuni ovu obavezu je od 10.000 do 20.000 eura.

Suština ove odredbe je u tome da se građani mogu prije glasanja informisati o tome ko i na koji način finansira njihove kampanje, i napraviti informisani izbor i na osnovu finansijskih informacija i transparentnosti kandidata. Stoga se zakašnjenja u ispunjenju ove obaveze nikako ne smiju tolerisati.

OIK-e i dalje netransparentne

I u posljednjim danima pred održavanje predsjedničkih izbora nastavlja se praksa izrazite netransparentnosti opštinskih izbornih komisija (OIK). OIK-e su, naime, do 4. aprila imale obavezu da imenuju članove stalnog sastava biračkih odbora, te da tu, kao i sve druge informacije od značaja za sprovođenje izbora objave na svojim veb stranicama.

Ipak, danas se na sajtovima samo četiri OIK-e (Andrijevica, Budva, Danilovgrad i Mojkovac) mogu pronaći rješenja o imenovanju, te tako dobiti informacija o tome ko čini izbornu administraciju. Dakle, 83% OIK-a, je netransparentno.

I pored naših upornih javnih poziva, OIK-e istrajavaju u netransparentnosti, na taj način direktno kršeći zakon, što je poseban razlog za brigu budući da se radi o organima koji su dužni da obezbijede zakonitost i transparentnost izbornog procesa.