OIK da imenuje biračke odbore

OIK da imenuje biračke odbore

04/04/2018

CDT apeluje na opštinske izborne komisije (OIK) da u susret večerašnjem isteku roka (4. april u ponoć) imenuju i objave sastave biračkih odbora za svako biračko mjesto.
Ovo je važan preduslov za zakonito odvijanje izbornog procesa, ali i neophodna pretpostavka njegove transparentnosti.

Rješenje o imenovanju biračkih odbora se trenutno može naći samo na sajtu OIK-e Mojkovac.

Apelujemo na OIK-e da ovu obavezu ispune u zakonskom roku, i na sajtovima objave personalne sastave biračkih odbora. Ne smije se dozvoliti da se na i ovim izborima ponovi situacija sa parlamentarnih izbora u kojoj je personalni sastav organa za sprovođenje izbora nepoznat građanima.

Posebnu pažnju treba obratiti na imenovanje biračkih odbora u Beranama i Ulcinju. Nakon nedavno održanih izbora u ovim opštinama još uvijek nije formirana lokalna vlast, te zbog nedostatka preciznih zakonskih odredbi postoje nedoumice o načinu njihovog formiranja.

Naime, Zakon propisuje da se u stalni sastav biračkih odbora predsjednici imenuju shodno proporcionalnoj zastupljenosti partija u lokalnom parlamentu, a članovi na način što se imenuju po dva predstavnika vlasti i opozicije.

Kako u ovim opštinama vlast još nije formirana, tako nije moguće dosljedno implementirati ovu odredbu.

Očekujemo da se za ovaj problem hitno iznađu pravno održiva rješenja, jer bi kašnjenja mogla ugroziti nesmetano i zakonsko provođenje izbornog procesa.

Nastavlja se praksa netransparentnosti OIK-a

I na predsjedničkim izborima nastavlja se praksa netransparentnosti OIK-a, uprkos zakonskoj obavezi da na svojim internet stranicama objavljuju sve akte i podatke od značaja za sprovođenje izbora.

Državna izborna komisija (DIK-a) i OIK-e još uvije suštinski ne shvataju značaj blagovremenog objavljivanja važnih informacija o izborima ishvataju to kao neprijatnu obavezu. Ukoliko želimo transparentan izborni proces ova praksa mora mijenjati.

Čak osam OIK-a (Berane, Gusinje, Kolašin, Kotor, Petnjica, Plužine, Rožaje i Žabljak) na svojim stranicama, do momenta objavljivanja našeg saopštenja, nije objavilo nikakve informacije o predsjedničkim izborima.

Pet OIK-a (Nikšić, Plav, Pljevlja, Podgorica i Ulcinj) ima objavljene samo neke informacije, a za deset OIK-a (Andrijevica, Bar, Bijelo Polje, Budva, Cetinje, Danilovgrad, Herceg Novi, Mojkovac, Šavnik i Tivat) se može reći da objavljuju sve ili većinu potrebnih informacija.
Kao primjer dobre prakse ističemo OIK-e Mojkovac, koja na svojoj stanici, do sada, objavljuje sve potrebne akte.

I DIK netransparentna

Ni DIK nije unaprijedila svoju transparentnost na ovom polju, i nije, uprkos preporukama domaćih i međunarodnih posmatrača objavila značajna dokumenta o izborima.

Podsjećamo da je jedna od preporuka ODIHR-a da DIK treba da blagovremeno objavljuje sva relevantna dokumenta, uključujući i odluke, kao i da medijima treba omogućiti pristup svim sjednicama DIK-e.

Na sajtu DIK-e, od brojnih odluka i mišljenja koje je donijela u prethodnih nekoliko sedmica mogu se pronaći samo rješenja o utvrđivanju kandidatura, i zaključci o imenovanju opunomoćenih predstavnika.

Medijima i dalje nije omogućeno da prate sjednice, tako da javnost ostaje uskraćena za važne informacije o kojima se raspravlja na sjednicama ovog tijela.