Kino aktivizam: Hana Arent

Noći evropskog filma, koje su organizovane na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, počele su projekcijom filma “Hana Arent”. Nakon projekcije moderator Boban Batrićević organizovao je raspravu sa studentima. 

Film “Hana Arent” biografski je roman o najpoznatijoj filozofkinji i teoretičarki totalitarizma situiran u trenutku suđenja nacističkom vođi Adolfu Ajhmanu u Izraelu.

Arentova je suđenju pristupila kao izvještač za jedne američke novine, a čitav proces sagledavala je u kontekstu svoje monumentalne monografije „Izvori totalitarizma“.

U filmu se prikazuje na koji je način filozofkinja izmijenila rakurs posmatranja na nacističke zločine i prebacila ih na teorijsku ravan prema kojoj je najveći poraz jednog čovjeka gubljenje svojeg „Ja“.

Za Arentovu Ajhman je običan mediokritet, bez ličnosti, moralni slijepac i slijepi sljedbenik. Zbog ovakvih tonova, Arentova, inače Jevrejka, bila je izložena velikoj kritici.

Od tekstova koji su nastali posmatranjem suđenja Ajhmanu, nastala je njena poznata knjiga o banalnosti zla – Ajhman u Jerusalimu 1963.

Prvoj noći filma prisustvovalo je više od 20 studenata sa Cetinja, a događaj je organizovan u okviru projekta “Evropski horizonti 1917. godine – značaj i naučene lekcije”.

Tekst je urađen u okviru projekta “Evropski horizonti 1917. godine – značaj i naučene lekcije” koji je finansijski podržala Evropska komisija kroz program Evropa za građane. Sadržaj je isključiva odgovornost Centra za demokratsku tranziciju i ni na koji način ne odražava stavove donatora.