Još nema izvještaja o imovini kandidata

Još nema izvještaja o imovini kandidata

27/03/2018

Na stranici Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) do danas nije objavljen niti jedan izvještaj o prihodima i imovini kandidata za Predsjednika Crne Gore, iako su prvi rokovi istekli.

Zakonom o finansiranju političih subjekata i izbornih kampanja je propisano da je kandidat za izbor Predsjednika Crne Gore dužan da ASK dostavi izvještaj o prihodima i imovini, za sebe, bračnog ili vanbračnog supružnika i djecu ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu, u roku od 15 dana od dana podnošenja kandidature.

Agencija je dužna da ovaj izvještaj objavi na svojoj na internet stranici najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema. Detaljnom pretragom dokumenta nijesmo uspjeli da nađemo.

Predsjednički kandidat Hazbija Kalač je podnio kandidaturu 1. marta. Rok za predaju izvještaja je bio 16. mart, a rok za njegovo objavljivanje 23. mart.

Predsjednički kandidat Vasilije Miličković je predao kandidaturu 2. marta. Rok za predaju izvještaja je bio 17. mart, a rok za njegovo objavljivanje 24. mart. Budući da je rok za predaju izvještaja isticao u dane vikenda kad ASK ne radi, te ako je kandidat sa predajom sačekao do prvog radnog dana 19. marta, i u tom slučaju je ovaj izvještaj morao da se nađe na sajtu ASK do 26. marta.

Istekao je i rok za dostavljanje izvještaja o prihodima i imovini predsjedničkog kandidata Marka Milačića, a ASK ima rok do kraja ove sedmice da objavi i taj dokument.

CDT poziva ASK da obavijesti javnost da li su predsjednički kandidati blagovremeno dostavili izvještaje, te zbog čega je došlo do prekoračenja zakonom propisanih rokova.

Takođe, CDT poziva ASK da ne čeka krajnje rokove za objavljivanje ovih izvještaja, nego da ih objavljuje odmah nakon podnošenja. Posebno zato što su krajnji rokovi za objavljivanje izvještaja predsjedničkih kandidata Draginje Vuksanović, Dobrila Dedeića, Mila Đukanovića i Mladena Bojanića neposredno prije ili nakon izbora, čime se dovodi u pitanje svrha ove obaveze, a to je upoznavanje građana sa njihovom imovinom u kampanji.

Građani prijavljuju zloupotrebe

CDT-u se svakodnevno javljaju građani koji tvrde da su njihovi podaci zloupotrijebljeni za podršku predsjedničkim kandidatima. Do juče smo tužilaštvu predali 748 prijave građana.

Baza Državne izborne komisije (DIK) se ažurira potpisima svih predsjedničkih kandidata, pa pozivamo građane da redovno provjeravaju da li su njihovi podaci zloupotrijebljeni.