Povjerenje u sudstvo zavisi i od kvaliteta presuda

Povjerenje u sudstvo zavisi i od kvaliteta presuda

06/12/2017

Sposobnost sudstva da se u javnosti predstavi kao nezavisna grana vlasti, u velikoj mjeri će zavisiti od toga da li su sudske odluke valjano obrazložene i da li su u dovoljnoj mjeri jasne široj javnosti, kazala je Biljana Papović iz CDT-a.

CDT je u saradnji sa Osnovnim sudom u Podgorici i Udruženjem sudija organizovao pres konferenciju na kojoj se govorilo o zajedničkoj inicijativi za otvoreno i transparentno sudstvo.

Brošure i detaljnije informacije dostupne na www.infosud.me

U okviru te inicijative, CDT je utvrdio da su sudske odluke u CG nedovoljno kvalitetno obrazložene.

„Pravo na obrazloženu presudu, predstavlja dio prava na pravično suđenje koje je garantovano Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Da bi ovo pravo bilo što dostupnije građanima Crne Gore crnogorski sudovi moraju u značajno većoj mjeri koristiti praksu Evropskog suda za ljudska prava”, kazala je Papović i dodala da su prva brana Evropske konvencije o ljudskim pravima upravo nacionalni sudovi zbog čega je uvođenje ove prakse od ključne važnosti.

Predsjednik Osnovnog suda u Podgorici Zoran Radović kazao je da obrazloženja presuda nijesu jednako kvalitetne kao nekada.

“To je vjerovatno danak kompjuterizacije gdje imamo niz podataka sa zapisnika koji se prenose direktno u nacrt presude. Onda presude imaju nepotrebno veliki broj strana, a kao posljedica toga nerazumljive su građanima”, pojasnio je Radović.

On je rekao da ima prostora za unapređenje rada i kvaliteta presuda, kao i da će kroz različite projekte i edukaciju sudija raditi na poboljšanju kvaliteta presuda u cilju povećanja otvorenosti sudova i jačanja povjeranja građana u njihov rad.

Predstavnica CDT-a je na konferenciji za novinare podsjetila da je povjerenje u pravosudni sistem od ključnog značaja za demokratska društva, a istraživanja javnog mnjenja govore da ono nije na adekvatnom nivou i da se hitno mora unaprijediti.

CDT je u prethodne dvije godine mjerio otvorenost sudova kroz oko 50 pokazatelja. Kroz taj proces sudovi su unaprijedili veb stranici i objavili veći dio administrativnih dokumenata koji su ranije nedostajali.

“Ipak, postoji značajan prostor za povećanje kvaliteta informisanja građana kroz ažurnije informisanje o aktuelnostima u radu sudova i povećanje kvaliteta godišnjih izvještaja sudova”, kazala je Papović.

Kroz ovaj projekat, koji je podržala Delegacija EU u CG, CDT je organizovao studijsku posjetu Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, gdje je 10 crnogorskih sudija prisustvovalo suđenju Berluskoni protiv Italije i razgovaralo o pravu na obrazloženu presudu sa kolegama – sudijama Evropskog suda.

Takođe, urađena je i publikacija Pravo na obrazloženu presudu, koja služi za stručno usavršavanje sudija u ovoj oblasti, ali i kao pravna literatura za studente prava.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

Kako bi unaprijedili komunikacije sudova sa građanima i medijima, kroz javnu kampanju, razgovorali sa preko 1000 građana na terenu, organizovali PR obuke za zaposlene u svim sudovima, pripremili brošura o sudskim postupcima i odgovornosti sudija, besplatnoj pravnoj pomoći.

Predsjednica Udruženja sudija Hasnija Simonović kazala da je informisana javnost po pitanju rada sudstva važan činilac u transparentnosti i otvorenosti sudstva.

“Cijeneći interes građana kreirali smo brošure o svim segmentima rada sudstva i one su polazni osnov za temeljno razumijevanje sudstva”, kazala je Simonović i dodala da je njihov cilj da doprinesu povećanju otvorenosti sudstva i povećanju informisanosti građana.

CDT-ovo istraživanje na terenu je pokazalo i da info punktovi za građane u sudovima nijesu aktivni u svim opštinama.

“Kako u prethodne dve godine, tako i ubuduće, moramo zajedno raditi na poboljšanju stanja sa željom da Crna Gora ima nezavisno, transparentno i profesionalno sudstvo”, kazala je Papović.