Seminar za sudije u Podgorici

Seminar za sudije u Podgorici

01/12/2017

Na seminaru “Pravo na obrazloženu presudu u praksi Evropskog suda za ljudska prava” koji je organizovao CDT, okupilo se oko 40 sudija Vrhovnog suda, viših i osnovnih sudova, sudova za prekršaje, Privrednog i Upravnog suda koji su sa stručnjacima iz oblasti prava raspravljali o primjeni standard obrazloženog presuđivanja u crnogorskoj pravosudnoj praksi.

Ovaj seminar organizuje se u okviru projekta “Inicijativa za transparentno sudstvo” koje CDT sprovodi uz finansijsku podršku Delegacije EU u Crnoj Gori, a u saradnji sa Udruženjem sudija CG, Srpskim udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju, NVO Civis Diversus, Centrom kreativnih vještina i Centrom za studije demokratije.

U uvodnom dijelu seminara sudije su razgovarale o pravu na pravično suđenje i o pravu na obrazloženu presudu s osvrtom na osnovne probleme u crnogorskom pravosuđu u pogledu ostvarivanja ovih prava iz Evropske konvencije o ljudskim pravima.

O obrazloženju presude, pravu na pravično suđenje, pravu na obrazloženu presudu i o ostvarivanju tih prava u crnogorskom pravosuđu učesnicima su govorili: prof. dr Dragoljub Popović, prof. dr Goran Dajović i sudije Miraš Radović i Miodrag Majić.

U drugom dijelu seminara sudije su sa predavačima razmatrali standarde obrazloženog presuđivanja.

Na seminarima su sudijama bile dostupne relevantne presude, kao I publikacija o pravo na obrazloženu presudu.

Svaki standard obrazloženog presuđivanja obrađen je iz perspektive presude koja je najrelevantnija za taj standard.

Sudije i predavači su razmatrati činjenično stanje i relevantno pravo u presudama nacionalnih sudova koje su se našle pred Evropskim sudom za ljudska prava, uz interakciju i aktivno učestovanje i komentarisanje rasuđivanja Evropskog suda za ljudska prava.