Sastanak partnera Evropa za građane

Sastanak partnera Evropa za građane

18/09/2017

Predstavnici organizacija Udruge Falis (Hrvatska), “HMM” (Srbija)
Central European Heritage (Madjarska), European Projects Association (Belgija), Opera Nomadi Milano (Italija), FUNDACJA CENTRUM STOSUNKOW MIEDZYNARODOWYCH (Poljska) i Centra za demokratsu tranziciju CDT (Crna Gora) koje sprovode projekt “Evropski horizonti 1917- Značaj i naučene lekcije” organizovali su sastanak u Podgorici od 15. do 17. septembra.

 

Cilj sastanka je bio da se svi partneri upoznaju sa dinamikom sprovođenja projekta, kao i sa obavezama, tehničkim i administrativnim detaljima.

Kao rezultat ovog projekta, CDT je sa partnerima kreirao plan rada na projekta, preciziralo uloge koje partneri imaju, pripremio sadržaj svih planiranih aktivnost, kao i potpisao Memorandum o saradnji.

Sastanku je prisustvovalo sedam predstavnika partnerskih organizacija i šest predstavnika CDT-a.